DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 39

• DcH’s sponsorer kan få overdraget en DcH vimpel når en kontrakt er indgået, så de kan have den stående på skrivebordet eller i kontoret så den også er synlig for andre. Det vil være hensigtsmæssigt at enhver overdragelse bringes i DcH-bladet. Ingen, hverken person, forening, institution eller lignende kan modtage en vimpel mere end én gang. DcH’s sekretariat fører en oversigt over hvem der har fået udleveret en DcH vimpel. Vimplerne nummereres på en plakette på foden. Ved ansøgning om tildeling af vimpel skal medsendes forslag til tekst på plaketten. Finansiering DcH’s Jubilæumsfond finansierer vimplen. DcH’s vimpel kan ikke købes. 38 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening