DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 31

Unddragelse af løbende tilmelding for medlemmer optaget i årets løb, kan pålægges en bøde på 50 % pr. nyt medlem, af det til enhver tid gældende kontingent. Alle bøder betales pr. medlem, der ikke er betalt rettidigt for. Bliver det aktuelt at skulle foretage rykning mere end én gang for kontingent eller materialer indkøbt hos DcH’s sekretariat, går rykker nr. 2 i kopi til kredsformanden i lokalforeningens kreds. Kredsformanden tager så skridt til at udelukke den pågældende lokalforening fra deltagelse i konkurrencer på kreds- og landsplan indtil betaling er sket. Lokalforeninger, der er i kontingentrestance, kan ikke sende repræsentanter til et landsmøde, jævnfør orientering nr. 4. 30 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening