DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 24

Vedtægter lokalforeninger 2018 Danmarks civile Hundeførerforening Vedtaget på landsmøde den 17.3.2018 Vedtægter for lokalforeninger tilknyttet lands- foreningen Danmarks civile Hundeførerforening Tekst med understregning betyder, at paragraffens ordlyd er vedtaget på landsmødet og skal være som anført. Normal tekst betyder, at lokalforeningen selv kan fastsætte ordlyd og ind- hold. Teksten er kun et forslag. 1. Lokalforeningens navn og hjemsted 1.1 Lokalforeningens navn er * civile Hundeførerforening / Danmarks civile Hundeførerfor- ening *. 1.2 Foreningens hjemsted er *. 2. Tilknytning 2.1 Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundefø- rerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer. 3. Formål 3.1 Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at ud- danne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalfor- eningen og i det lokale samfund. 3.2 4. Medlemmer 4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokal- foreningens tarv. 4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf. 23 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening