DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 144

Orientering nr. 104 Nordisk udvalg marts 2013 Nordisk komite i Danmark Komiteens sammensætning Komiteen består af medlemmer fra Nordisk udvalg i DcH, der samarbejder omkring udvikling og udbredelse af Det Nordiske Program i Danmark. Nordisk udvalgs formand er født medlem af den Nordiske komite i Danmark, medmindre udval- get udpeger en af udvalgets medlemmer til opgaven. Vejledning: Valget følger valgperioden. Formål Formålet er, at skabe og vedligeholde et godt samarbejde til de Nordiske lande, og samtidig give alle hundeforeninger i Danmark mulighed for, at konkurrere i et fælles Nordisk program. Opgaver 1. Komiteen udtager hvert år det danske landshold, som består af hundeførere, dommere og holdledere. DcH’s dommere og holdledere indstilles hvert år, til den danske Nordiske komite inden den 1. maj. Holdlederne, udpeges blandt medlemmer af det Nordiske udvalg DcH’s formand for Nordisk udvalg, er fast repræsentant ved NOM. 2. Komiteen er ansvarlig for at viderebringe informationer til foreningerne, inklusiv. eventu- elle ændringer og nyheder fra den fælles Nordiske komité. 3. Komiteen er ansvarlig for at der bliver uddannet et passende antal dommere i Danmark. Administration Komiteen fordeler selv opgaverne mellem sig, og tager referat af møderne som sendes til Nordisk udvalg til orientering. Komiteens økonomiske beslutninger (fordelingsnøglen) skal godkendes i de enkelte foreningers hovedbestyrelse. Konkurrence 1. Det Nordiske Mesterskab afholdes på skift imellem de Nordiske lande. 2. Kun hunde, der er stambogsført i DKK, kan deltage i det Nordiske Mesterskab. 3. Der kan højest deltage 3 hunde pr. land pr. gruppe, ved det Nordiske Mesterskab. Der konkurreres dels individuelt, dels på hold indenfor hver gruppe. 4. Der stilles med 1 dommer pr. land pr. gruppe, i de grupper der stilles deltagere i. Overdommeren udnævnes af arrangøren. Det Nordiske program omfatter disse 5 grupper Spor, rundering, rapport, skydds og IGP. 143 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening