DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 141

Konkurrencer i Lille Nordisk klasse og i Nordisk klasse afholdes over 1 dag. Detaljerede programmer kan købes hos sekretariatet. Lille nordisk klasse I Lille Nordisk klasse arrangeres konkurrencerne med: En sporgruppe i øvelserne: Sporsøg, feltsøg og lydighed. En runderingsgruppe i øvelserne: Rundering, feltsøg og lydighed. Nordisk Klasse I Nordisk klasse arrangeres konkurrencerne med: En sporgruppe i øvelserne: Sporsøg, feltsøg og lydighed. En runderingsgruppe i øvelserne: Rundering, feltsøg og lydighed. DM og Nordisk mesterskab DM og Nordisk mesterskab afholdes over 2 dage Diskvalifikation: Hvis en hund eller hundefører diskvalificeres ved en konkurrence, skal den dommer, som har foretaget diskvalifikationen, skriftlig meddele dette til formanden for Nordisk udvalg, senest 5 dage efter hændelsen. Der skal vedlægges begrundelse for diskvalifikationen. Nordisk udvalg kontakter hundeføreren, dennes lokalforening og kredsformændene. Ved diskvalifikation på grund af bid henvises til orientering nr. 78. Diverse Konkurrenceskemaer kan frit kopieres fra DcH’s hjemmeside. Dommerne afgiver karakter til hver enkelt hundefører efter øvelserne. Konkurrencelederen no- terer karakteren til beregnercentralen. Dommersedler eksisterer ikke i traditionel forstand, hvorfor der heller ikke udleveres sådanne til hundeførerne. 140 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening