DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 140

Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. Orientering nr. 101 Nordisk udvalg januar 2009 Konkurrencer i Nordisk program Anmeldelse og indberetning af konkurrencer Alle konkurrencer i Nordisk program skal anmeldes til Nordisk udvalg, senest 6 uger før afhol- delse. Alle resultater i nordisk skal indberettes til nordisk udvalg. Program og konkurrencer Man skal være opmærksom på, at der kan komme ændringer til programmet i nordisk klasse hvert år. 139 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening