DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 134

Aspiranten skal have kendskab til og forståelse for konkurrencebetingelserne for DcH’s agility- program. Aspiranten skal have relevant erfaring i agilitykonkurrence i både agility- og spring- klasser. Aspiranten skal besidde en generel fornuftig fremtræden. Lokalforeningen Lokalforeningen udtager og tilmelder dommeraspiranten til kredsbestyrelsen inden 1. december. Lokalforeningen står inde for, at aspiranten opfylder adgangskravene og har de personlige kva- lifikationer, der kræves for ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundes- porten i øvrigt. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen skal tilmelde aspiranten til agilityudvalget med navn, adresse, lokalforening, medlemsnummer og telefonnummer senest 1. januar. Holde øje med at agilitydommeruddannelsen forløber efter orienteringen. Kredsen skal stille et agilitytegneprogram til PC, til rådighed for aspiranten, til brug under ud- dannelsen og senere som dommer, dog hjælper agilityudvalget med, at finde det rette tegne- program. Lokalforeningen har samme forpligtelse som over for DcH aspiranterne. Agilityudvalget Udvalget står for den endelige godkendelse af aspiranten. Udvalget fører oversigt med aspirantens virke i konkurrencer. Uddannelse Uddannelsen indeholder to weekendkurser. Første weekend som skal gennemføres med et til- fredsstillende resultat, indeholder en standpunktsprøve, anden weekend er en censorbedømt dommerprøve. • Aspiranten skal følge det kursusforløb, som agilityudvalget fastlægger. • Aspiranten skal ved DcH kreds eller landsdækkende konkurrencer dømme mindst 300 – 500 starter, fordelt på klasse 1, 2 & 3, dog max ca. 100 starter pr dag • Aspiranter må under uddannelse dømme ved konkurrencer med en anerkendt dommer, aspiranten må dømme alt, undtagen de åbne klasser. • Dommerinstruktørerne er ansvarlige for, at aspiranterne har et godt kendskab til reglerne og diverse papirer inden indstilling til dommerprøven. • Dommerinstruktørerne indstiller aspiranten til dommerprøven, såfremt første weekendkur- sus og standpunktsprøverne er bestået med tilfredsstilende resultat. Ligeledes skal den almene vurdering af aspiranten være tilfredsstillende. • Indstillingen skal ske til agilityudvalgets formand, senest 8 dage efter standpunktsprø- verne. • Afbrydes uddannelsen, skal aspiranten begynde forfra året efter, lokalforeningen & kredsen skal indstille aspiranten på ny, dog kan udvalget i særlige omstændigheder give dispensa- tion herfor. Første weekend dag 1. • • • • Generel orientering om uddannelsen. Regler og bedømmelser. Diverse papirer vedrørende agility. Standpunktsprøver. Første weekend dag 2. • • • Praktiske bedømmelser af hunde. Almen vurdering af aspiranten. Standpunktsprøver. 133 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening