DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 131

Orientering nr. 87 Brugshundeudvalget marts 2019 Konkurrencer i IGP-3 OG IFH-2 IGP-3 konkurrencer I DcH afholdes kun officielle konkurrencer på kreds- og landsplan i IGP-3. Konkurrencer i IGP-1 og 2, og konkurrencer i dele af IGP – programmet kan kun afholdes som uofficielle arrangementer. Deltagere I DcH’s konkurrencer kan alle hunde deltage uanset race og stambogsføring. IGP-3 prøver og konkurrencer er åbne, for alle hunde, der har et godkendt resultathæfte. Se orientering NR 86. Kredskonkurrencer IGP-3 konkurrencer på kredsplan afholdes efter DcH’s almindelige regler (se orientering nr. 75). DcH’s D anmarksmesterskaber Til udtagelse til DcH’s Danmarksmesterskaber gælder resultater opnået ved en af udtagelses- konkurrencerne, eller ved en prøve afholdt af en DcH lokalforening. Se endvidere orientering nr. 71. DKK’s IGP-DM Til IGP-DM udtages der fast 3 deltagere fra hver specialklub/forening. Yderligere deltagere ud- tages i point rækkefølge. Deltagerne skal i tidsrummet fra foregående års IGP-DM til 4 uger før kommende IGP-DM have bestået en IGP-3 prøve med mindst 220 points, heraf mindst 80 i gruppe C og udpræget. For at en hundefører kan stille op for DcH skal udtagelsesresultatet være opnået ved prøve el- ler konkurrence i DcH. Der kan kun tilmeldes hunde, der er stambogsført i DKK. Nordiske mesterskaber i IGP-3 Deltagere til de Nordiske Mesterskaber i IGP-3 udtages ved den årlige udtagelseskonkurrence afholdt i forbindelse med udtagelse til de øvrige nordiske discipliner. For at blive udtaget skal hunden opnå mindst 225 point i alt og med mindst 85 i gruppe C. Der kan kun udtages hunde stambogsført i DKK. Der udtages 3 hunde til NOM. FCI’s IGP-VM Deltagere til FCI’s IGP-VM udtages af DKK ved IGP-DM. For at blive udtaget skal hunden til IGP-DM opnå mindst 220 point i alt og med mindst 80 i gruppe C. Der kan kun udtages hunde stambogsført i DKK. 130 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening