DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 128

Orientering nr. 84 Brugshundeudvalget marts 2014 Mønstring af Brugsprøve-og Skyddsfiguranter Brugshundeudvalget arrangerer hvert år mindst én mønstring af brugsprøvefiguranter/Skydds figuranter. Der skal aflægges praktikprøve i IGP I, II og III samt Skydds. Figuranterne bedømmes af en FCI – godkendt brugsprøvedommer samt en godkendt instruktør. Dommeren og bedømmeren udpeges af brugshundeudvalget. Brugsprøvefiguranterne/Skydds figuranterne skal mønstres mindst hvert andet år. Mønstring i andre specialklubber anerkendes. Resultatet af mønstringen indføres i figurantbogen hvis en sådan findes. Hvis figuranten ikke opnår godkendelse ved mønstringen, må han ikke virke som figurant ved godkendte prøver eller konkurrencer i DcH. Figuranten vil blive indkaldt til mønstring på ny ved førstkommende mønstring. Til mønstringen skal den enkelte figurant selv medbringe det nødvendige figurant-udstyr samt en hund - hund og fører - der kan arbejde inden for programmet. Deltagelse i mønstring er gratis for figuranterne. Udgifter i forbindelse med mønstringer genbetales af Brugshundeudvalget, når særlige krav i orientering nr. 83 er opfyldt 127 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening