DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 127

Orientering nr. 83 Brugshundeudvalget marts 2014 Uddannelse af Brugsprøve-og Skyddsfiguranter Formål Formålet er at give figuranten en viden og uddannelse, således at vedkommende kan figurere korrekt ifølge prøveprogrammet i IGP. Forudsætninger Figuranten skal have mindst 3 års erfaring med hund i brugsprøveprogrammerne/Skydds pro- grammet. Figuranten skal have deltaget i træningsfigurantuddannelsen og være godkendt af lokalbestyrelsen. Brugshundeudvalget kan dispensere fra kravene. Grunduddannelse Da prøvefiguranten har gennemgået uddannelsen som træningsfigurant, bør der suppleres med kurser i figurering til prøve, herunder hvordan figuranten forholder sig overfor dommer og hun- deførere på prøvedagen. Ansvarlige Det er brugshundeudvalget, der er ansvarlig for efteruddannelse og mønstring af prøvefiguran- terne. Særlige krav Figuranten har pligt til at efteruddanne sig og til at overholde reglerne for mønstring, - se ori- entering nr. 84 samt have sin daglige gang i en DcH lokalforening. Generelt En prøvefigurant kan slettes af BHU efter begrundet indstilling fra kreds- eller lokalbestyrelse. BHU skal, slette en figurant, hvis reglerne for mønstring ikke overholdes (se orientring nr. 84). 126 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening