DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 126

Orientering nr. 82 Brugshundeudvalget marts 2014 Uddannelse af træningsfiguranter, i IGP og Skydds Formål Formålet er at give figuranten en grundig viden og uddannelse, således at vedkommende kan varetage uddannelsen og opbygningen af hunde i brugsprøveprogrammerne i lokalforeningen, under stadig hensyntagen til hundens tarv og psyke. Forudsætninger Figuranten skal have mindst 2 års erfaring med arbejdet i brugsprøveprogrammerne. Skydds figuranter skal have kendskab til Skydds programmet. Figuranten skal have gennemgået en træneruddannelse og være godkendt af lokalforeningens – og kredsens bestyrelser. Kredsbestyrelsen kan dispensere fra kravene. Grunduddannelse Da træningsfiguranten har en almen træneruddannelse, kan der suppleres med et udvidet kur- sus i etologi og signaladfærd, således at figuranten kan “læse” hundens reaktioner. Have kendskab til DcH’s etiske regler – orientering 16. Derudover kursus i figurering. Ansvarlige Det er de enkelte lokalforeninger, der er ansvarlige for grund- og efteruddannelsen. Kredsbestyrelsen kan indstille træningsfiguranten til at deltage i et af uddannelsesudvalget ar- rangerede landsdækkende kurser. Særlige krav Træningsfiguranten har pligt til at efteruddanne sig og skal til enhver tid arbejde på hundens præmisser. Uddannelsesansvarlig Uddannelsesudvalget i samarbejde med brugshundeudvalget. 125 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening