DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 116

Orientering nr. 76 Konkurrenceudvalget 2018 Landsforeningens vandrepokaler Konkurrenceudvalget forestår indkaldelse af vandrepokalerne, inden Danmarksmesterskaberne eller andre mesterskaber, så de er pokalforvalteren i hænde senest 1 måned før Konkurrenceudvalgets pokalforvalter fører en pokalprotokol. Vindere af DcH’s vandrepokaler skal sørge for betryggende opbevaring af disse, så længe de er i vinderens varetægt. Indgravering i vandrepokaler Konkurrenceudvalget sørger selv for indgravering. Indgravering skal generelt ske efter følgende regler: Årstal, førerens navn, lokalforening og hundens navn skal indgraveres, dog således at graverin- gen i den enkelte pokal udføres som de foregående år. Propositioner for vandrepokaler til DM Klasse B B-klassens vandrepokal Er udsat af Danmarks civile Hundeførerforenings Jubilæumsfond i 1987, i 50-året for DcH’s start. Pokalen tildeles vinderen af B-klassen ved de årlige Danmarksmesterskaber. Pokalen tilfalder DcH og inddrages, når der ikke er plads til flere graveringer. Holbæk kommunes vandrepokal Er udsat i 1986 i anledning af byens 700-års købstadsjubilæum. Landskonkurrencen blev samme år afholdt i Holbæk. Pokalen tildeles den hundefører i B-klassen, hvis hund ved de årlige Danmarksmesterskaber har præsteret det bedste næsearbejde. Resultatet udregnes ved, at de opnåede point i øvelserne “Sporsøg” og “Frit søg” lægges sam- men. Den, der opnår højeste pointsum, erhverver pokalen for det kommende år. I tilfælde af pointlighed uddeles pokalen efter følgende prioritering: 1. Højeste samlede karakter i øvelsen “Sporsøg”. 2. Højeste karakter for “Genstande” i sporsøg. 3. Højeste samlede karakter i øvelsen “Frit søg”. 4. Højeste karakter for “Genstande” i Frit søg. 5. Er der stadig ingen forskel, foretages lodtrækning. Pokalen tilfalder DcH og inddrages af landsforeningen, når der ikke er plads til flere graveringer. Klasse A A-klassens vandrepokal Er udsat af Danmarks civile Hundeførerforenings Jubilæumsfond i 1995. Pokalen tildeles vinderen af A-klassen ved de årlige Danmarksmesterskaber. Pokalen inddrages af DcH og erstattes af en ny, når der ikke er plads til flere graveringer. 115 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening