DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 113

Orientering nr. 75 Konkurrenceudvalget 2018 Generelle regler for kredskonkurrencer og landsdækkende konkurrencer Kredskonkurrencer Ved en kredskonkurrence forstås en konkurrence, hvortil alle lokalforeninger i kredsen er invi- teret og kan deltage i DcH’s konkurrenceprogram. Kredskonkurrencer skal være godkendt af kredsbestyrelsen. En kredskonkurrence kan afholdes for en eller flere af DcH’s klasser. Kredskonkurrencer afviklet fra 1. januar frem til og med anden hele weekend i september danner grundlag for udtagelsen til Danmarksmesterskaberne i indeværende år. Alle konkurrencer skal stå på Landsforeningens Online tilmelding Landsdækkende konkurrencer Ved en Landsdækkende konkurrence forstås en konkurrence, hvortil alle lokalafdelinger er invi- teret og kan deltage i DcH’s konkurrenceprogram. Konkurrencer skal være godkendt af kredsbestyrelsen i den kreds som den arrangerende klub tilhører. Konkurrence kan afholdes for en eller flere af DcH’s klasser. Konkurrencer afviklet fra 1. januar frem til og med anden hele weekend i september danner grundlag for udtagelsen til Danmarksmesterskaberne i indeværende år. Alle konkurrencer skal stå på Landsforenings Online tilmelding. HUSK: For at et resultat kan tælle med til DM skal det altid uploades til Resultat-hjemmesiden Konkurrenceåret opdeles fremover i 3 perioder 1. januar – 31. marts, åbnes anden lørdag i december 1. april – 30. juni, åbnes anden lørdag i februar 1. juli – 31. december, åbnes anden lørdag i juni. Vi gør opmærksom på at man skal huske for alle landsdækkende konkurrencer gælder, tilmel- ding efter først til mølle-princippet, man må altså ikke prioriterer egne hundeførere først. Udvælgelse af arrangører Konkurrenceplanlægning foretages i reglen på den årlige kredsgeneralforsamling, eller på et forud fastsat kredsrådsmøde inden konkurrencesæsonen. Ved konkurrenceplanlægning har landsdækkende turneringer og landsdækkende konkurrencer (med alle klasser) første prioritet. Eventuelle ekstraordinære konkurrencer, henholdsvis aflysninger, godkendes forinden af kreds- bestyrelsen. Konkurrencer afviklet eller aflyst i strid med disse regler anerkendes ikke af konkurrenceudval- get. Fastsættelse af startgebyr Startgebyret fastsættes sammen med planlægningen af årets konkurrencer. 112 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening