DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 111

IGP-I BHP-I PH’s kåringsklasse Beredskabets redningshundeprøve DKK’s LP 3 Tvivlsspørgsmål om en fører er berettiget til at stille op i klasse C, forelægges konkurrenceud- valget til afgørelse. Oprykning fra klasse B til A En hund, der opnår mindst 160 point ved 2 konkurrencer i B-klassen inde for samme kalenderår (den ene på mindst kredsplan). Man kan også vælge oprykning til den højere klasse efter ovenfor anførte koncept Oprykning fra klasse A til eliteklassen En hund, der opnår mindst 260 point ved 2 konkurrencer i A-klassen inde for samme kalenderår (den ene på mindst kredsplan). Man kan også vælge oprykning til den højere klasse efter ovenfor anførte koncept. Indplacering I DcH rallylydigheds klasser Hunde og førere med en Rallytitel fra DKK, skal starte i den tilsvarende klasse ved DcH stævner. Alle med et DcH resultathæfte kan starte i DcH åben klasse. To førere - samme hund To førere kan godt gå til prøver/konkurrencer med den samme hund, blot skal følgende regler overholdes (gælder alle klasser i DcH, også brugsprøver) (agility se orientering nr. 94): 1. Begge førere skal være tilmeldt landsforeningen med hver sit medlemsnummer. 2. Hver fører skal have sit eget resultathæfte til hunden, og hver fører bruger sit eget resul- tathæfte ved konkurrencer. 3. Resultater til udtagelse til DM m.m. beregnes for hver fører for sig. Resultater fra begge førere må ikke sammenlægges med henblik på udtagelse 4. Oprykning beregnes ud fra hundens resultater, det vil sige, at oprykning kan opnås med flere førere. 5. Lokalforeningen er ansvarlig for, at hunden starter i den rigtige klasse, jævnfør ovenfor stående indplaceringsregler. 6. En hund kan kun deltage i samme konkurrence med én fører. To hunde – samme fører Til kreds- og landsdækkende konkurrencer samt Eliteturneringen kan en fører kun deltage med én hund i én klasse ved den samme konkurrence. Undtaget er agilitykonkurrencer, Rallylydighedsstævner og diverse brugsprøver. En fører – medlemskab i to kredse En hundefører, der er medlem i 2 lokalforeninger i hver sin kreds, skal have 2 resultathæfter. Ved kredskonkurrencer i kreds A føres resultatet kun i resultathæftet fra kreds A. Resultater fra kreds B føres kun i resultathæftet fra kreds B. Resultater kan ikke overføres fra det ene resul- tathæfte til det andet. Resultater til udtagelse til DM m.m. beregnes for hver kreds for sig. Hund og fører kan kun udtages fra én kreds. Oprykning beregnes ud fra hundens resultater, det vil sige, at oprykning kan opnås med resul- tater fra begge kredse. 110 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening