DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 109

Udregning af stuedressur Resultatet af de 4 bedste konkurrencer i lydighed (Fri ved fod plus stå plus sid plus dæk plus gruppeafdækning plus apport plus spring plus fremadsendelse) (de totale point). Ved point/karakterlighed er det det 5 resultat der tæller, ved fortsat lighed er det yngste hund der vinder. Økonomi Konkurrenceudvalget afholder af sit budget udgifter til pokaler og gravering. Startgebyret fastsættes af Konkurrenceudvalget, og meddeles hundeførerne ved udtagelsen til Eliteturneringen. Startgebyr skal være indbetalt til landskassereren senest 1. marts. De økonomiske rammer for den enkelte turneringsdag fastsættes og afholdes af den arrange- rende kreds. 108 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening