DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 108

Præmierne tilsendes den arrangerende kreds/lokalforening i god tid. Turneringsdeltagere I Eliteturneringen deltager max. 15 hundeførere. De 5 bedst placerede hundeførere er fødte deltagere i det følgende års turnering. Ved afbud udtages i placeringsrækkefølge de efterfølgende deltagere i Eliteturneringen. De resterende 10 deltagere udtages på grundlag af de 3 bedste resultater opnået i foregående konkurrencesæson på kreds- eller landsplan. Dog min. 1000 point Point opnået ved Danmarksmesterskaberne og i Eliteturneringen kan medregnes til udtagelse til Eliteturneringen. Øvrige resultater skal være opnået i konkurrencer, hvortil alle lokalforeninger i kredsen er inviteret. Turneringslederen udsender til kredsene senest 1. november lister med mulige deltagere. Kred- sene melder tilbage hvem der ønsker at deltage senest 1.december. Ved pointlighed sammen- lignes først de dårligste enkeltresultater, og den med det bedste af disse udtages. Er de dårligste resultater ens sammenlignes de næst dårligste på samme måde. Turneringslederen udsender materiale til de udtagne hundeførere senest den 1. januar. Tilmelding til de enkelte turneringsdage, skal ske via online tilmelding. Turneringspoint Hundeførerne tildeles point svarende til placeringen på turneringsdagen. Ved pointlighed på turneringsdagen gælder de almindelige regler i DcH’s konkurrenceprogram. Place- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ring Point 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Kun hundeførere, der har deltaget i konkurrencen, kan opnå turneringspoint. Diskvalificerede hundeførere får ingen point. På den sidste turneringsdag sammenlægges de 4 bedste resultater (turnerings point) for hver hundefører. Den der har det højeste samlede pointtal har vundet Eliteturneringen I tilfælde af pointlighed er det den hundefører, med flest turneringspoint i alle 5 konkurrencer der placeres først. Hvis der stadig er pointlighed, tages summen af de 5 gældende resultater (ikke placeringspoint), hvis der stadig er pointlighed vinder yngste hund. Den der har højest pointtal placeres først. Udregning af spor Resultatet af de 4 bedste spor (opstart plus søg plus genstande) (de totale point). Ved point/karakterlighed er det det 5 resultat der tæller, ved fortsat lighed er det yngste hund der vinder. Udregning af felt Resultatet af de 4 bedste felter (søg plus genstande) (de totale point). Ved point/karakterlighed er det det 5 resultat der tæller, ved fortsat lighed er det yngste hund der vinder. Udregning af eftersøgning Resultat af de 4 bedste eftersøgninger (søg plus figurant plus genstand) (de totale point). Ved point/karakterlighed er det det 5 resultat der tæller, ved fortsat lighed er det yngste hund der vinder. 107 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening