DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 107

Orientering nr. 73 Konkurrenceudvalget 2018 Danmarksturneringen for elitehunde Turneringsleder DcH’s konkurrenceudvalg fastsætter rammer for Danmarksturneringen for Elitehunde (Elitetur- neringen). Udvalget udpeger af sin midte en turnerings leder, som forestår turneringens afvik- ling. Turneringsarrangører Eliteturneringen og DM i Nordisk afvikles efter følgende fordelingsnøgle. KREDS ÅR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2019 2020 NoDM Elite T DM Elite T NoDM & E T Elite T Elite T Elite T Elite T DM Elite T Elite T Elite T 2021 2022 2023 2024 2025 Elite T Elite T Elite T NoDM & E T Elite T Elite T Elite T Elite T DM NoDM & E T NoDM & E T Elite T DM Elite T Elite T DM NoDM & E T Elite T Elite T Elite T Elite T Elite T NoDM & E T Elite T DM Elite T DM Elite T Elite T Elite T 2026 DM Elite T Elite T Elite T Elite T 2027 2028 2029 Elite T Elite T Elite T Elite T Elite T Elite T NoDM & E T T Elite T Elite T DM DM NoDM & E Elite T NoDM & E T Elite T NoDM & E T Elite T DM Elite T Turneringslederen udsender forslag til turneringsplan med fastsættelse af dato. Kredsen kan uddelegere opgaven til en lokalforening. Kredsenes svar skal være tilsendt turneringslederen senest den 1. november året før. Turne- ringslederen svarer kredsene senest 1. december. året før Den arrangerende kreds/lokalforening skal senest 4 uger før en turneringsdag give detaljerede oplysninger om mødetidspunkt, konkurrencested og evt. muligheder for overnatning til deltagere og turneringsleder. Vejledende kortskitse med angivelse af samlingssted medsendes. Konkurrencen afvikles i overensstemmelse med DcH’s konkurrenceprogram i Eliteklassen. Lodtrækning om startnumre foretages om morgenen inden konkurrencestart. Den arrangerende kreds/lokalforening sender resultatet online til konkurrenceudvalget. Dommere Dommerudvalget i de enkelte kredse udtager dommere til turneringsdagen i egen kreds. Der bruges to dommer system. Den arrangerende kreds/lokalforening meddeles senest 1. marts navne på de udtagne dommere. Listen sendes også til turneringslederen. Præmier Konkurrenceudvalget anskaffer graverede præmier, som tildeles de 3 bedst placerede deltagere i turneringen på den sidste turneringsdag. Vinderen af Eliteturneringen modtager desuden Eliteturneringens vandrepokal. Ud over disse præmier, tildeles de 3 bedst placerede på hver turneringsdag en præmie, der ligeledes er anskaffet af konkurrenceudvalget. 106 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening