DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 102

B-klassen Her deltager 35 hundeførere. I hver kreds udtages på forhånd 4. De sidste 11 findes på lands- plan, som beskrevet ovenfor. A-klassen Her deltager 24 hundeførere. I hver kreds udtages på forhånd 3. De sidste 6 findes på landsplan, som beskrevet ovenfor. Eliteklassen Her deltager 18 hundeførere. I hver kreds udtages på forhånd 2. De sidste 6 findes på landsplan, som beskrevet ovenfor. Hundeførernes totale point på de 3 resultater skal være minimum 900 point. Rallylydighed Her deltager 36 hundefører. I hver kreds udtages på forhånd 3. De sidste findes på landsplan som beskrevet ovenfor. En hundefører kan kun deltage i samme Danmarksmesterskab med én hund. Hundeføreren giver KU besked om, hvilken af de kvalificerede hunde der skal udtages, senest 8 dage før udtagelsen. Ved manglende besked udtager KU den bedst placeret hund. IGP-3 Her deltager 18 hundeførere som alle udtages via udtagelseskonkurrencer. Eller almindelig prøve. BHU indberetter de bedste 18 hundefører med mindst 220 point og 80 point og UDP i gruppe C. Resultater fra DKK IGP–DM og IGP–VM gælder også som udtagelse til DcH’s DM. En hundefører kan godt stille til DM med to hunde hvis der ikke er 18 ekvipager der opfylder udtagelseskravet. Er der over 18 par der opfylder udtagelseskravet og samme hundefører ligger f.eks. nr.3 med en hund og nr. 10 med en anden hund, skal hundeføreren fravælge en af hun- dene. Hvis en hundefører stiller med to hunde skal lodtrækningen laves på en sådan måde, at det er muligt at føre begge hunde op. DcH’s sporhunde DM Til DM kan deltage 12 hundeførere, som alle udtages via udtagelseskonkurrencer. Udtagelserne afholdes i perioden fra forrige års IFH-DM til 2 uger før kommende IFH-DM. BHU indberetter de bedste 12 som har opnået mindst 70 point. Hvis der ikke kvalificeres 12, kan der medtages HF som ved en almindelig prøve afholdt i DcH regi har opnået 70 point eller derover. Resultater fra en udtagelse vægter højere end fra en almindelig prøve. En hundefører kan kun deltage i samme IFH DM med én hund. Derudover gælder resultater opnået ved DKK’s IFH DM, sidstnævnte dog kun hvis hundeføreren stiller op for DcH. Reserver I tilfælde af afbud fra en af de fast udtagne hundeførere udtages en reserve fra samme Kreds. Hvis en kreds udgår for hunde, findes reserven i de andre kredse, og tildeles den hundefører med det højeste antal point I tilfælde af afbud fra en hundefører der er udtaget på landsplan, findes reserven på landsplan, og tildeles den hundefører med det højeste antal point. Reserver skal melde tilbage til KU for at bekræfte at de er til rådighed for DM. Tilmeldingen sker på resultater@dch-dm.dk Udtagelsen foretages blandt de tilmeldte reserver på tidspunktet for afbuddet. Udtagelsen foretages efter 101 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening