DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 101

Orientering nr. 71 Konkurrenceudvalget 2019 Udtagelse og tilmelding til DcH’s DM Udtagelsesresultater Til udtagelse til Danmarksmesterskaberne gælder resultater opnået i konkurrencer, hvortil alle kredsens lokalforeninger er inviteret. Det vil sige kredskonkurrencer i egen kreds, konkurrencer dækkende alle lokalforeninger i flere kredse samt landsdækkende konkurrencer. Herudover gæl- der resultater fra Eliteturneringen. Hundeførere, der herudover deltager i andre kredses konkurrencer, kan kun bruge resultatet til oprykning, og altså ikke til udtagelse. Dette gælder alle klasser. Til udtagelse til Danmarksmesterskaberne gælder konkurrencer som nævnt ovenfor, der er af- holdt fra 1. januar samme år, til og med anden hele weekend i september. Hundeførere i klasse C, B, A, Elite og Rallylydighed udtages på grundlag af deres 3 bedste re- sultater. Agility-, IFH2- og IGP – hunde udtages efter særlige regler. Registrering af resultater Fra alle konkurrencer på mindst kredsplan, (ikke lokal-, venskabs- og regionskonkurrencer), og Eliteturneringen indsendes resultaterne elektronisk via beregnerprogrammet til DcH’s konkur- renceudvalg. Lokal-, venskabs- og regionskonkurrencer kan vises på resultatsiden uden at de tæller med til DM. Flytning Hvis en hundefører i løbet af et konkurrence år skifter bopæl til anden lokalforening eller kreds, medtages resultater opnået i perioden. Resultater kan kun overflyttes til et 900 nummer. Hun- deføreren orienterer selv konkurrenceudvalget om flytningen på, resultater@dch-dm.dk Resultaterne overflyttes automatisk af konkurrenceudvalget Udtagelse generelt I alle klasserne C, B, A, E og Rallylydighed åbenklasse udtages først et fast antal hunde fra hver kreds, de bedste i klasserne, beregnet ud fra deres point ved konkurrencerne, og ikke eventuelle placeringspoint. Dernæst udtages blandt de øvrige tilmeldte, de med de højeste point på tværs af kredsene, indtil klassen er fyldt op (kvalifikationspoint). Hvis en kreds ikke er i stand til at bruge alle sine faste pladser, fyldes disse op fra de øvrige kredse via kvalifikationspoint. Ved pointlighed sammenlignes først de dårligste enkeltresultater, og den med det bedste af disse udtages. Er de dårligste resultater ens, sammenlignes de næst dårligste osv. I klasserne C, B, A, Elite og Rallylydighed udtages hundeførerne på baggrund af deres 3 bedste resultater. I IGP-3 udtages på grundlag af 1 prøveresultat på minimum 220 point med 80 point og UDP i gr. C. Kun hunde med gyldig vaccination/forsikring kan deltage i DM. (Se orientering nr. 75) En hundefører kan kun deltage i en disciplin ved samme DM. (Disciplin = en klasse i lydighed eller Agility eller Rally) C-klassen Her deltager 40 hundeførere. I hver kreds udtages på forhånd 5. De sidste 10 findes på lands- plan, som beskrevet ovenfor. 100 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening