DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 100

Grundorientering nr. 70 Konkurrenceudvalget 2018 Konkurrenceudvalget Formål Udvalgets formål er at koordinere og udvikle DcH’s eget konkurrenceprogram samt at have det overordnede ansvar for DcH’s DM og Eliteturnering. Ansvar Udvalget er ansvarlig for afviklingen af DcH’s DM i overensstemmelse med gældende regler og i samarbejde med den arrangerende lokalforening og kreds. Udvalget har ansvaret for afviklingen af Eliteturneringen. Udvalget har ansvar for opdatering og udvikling af DcH’s eget konkurrenceprogram. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • • • • Indgående kendskab til DcH-programmet Gode samarbejdsevner både internt og eksternt Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt Have økonomisk forståelse og ansvarlighed Opgaver • • • • • • • • • • Samarbejde med den arrangerende lokalforening, kreds og udvalg i forhold til det årlige DM i DcH Ansvar for beregnerprogrammet og resultatregistrering Opdatering handleplanen for DM Godkende arealer og øvelsessammensætning til DM i samarbejde med dom- merudvalg og udvalg for specialprogrammer indenfor DcH Planlægning og afvikling af Eliteturneringen Informere og kommunikere om udvalgets arbejde i DcH Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Udvikle og opdatere DcH’s eget konkurrenceprogram, DcH-programmet Administrerer og udsteder diskvalifikationer ved konkurrencer Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2-5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 99 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening