DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 5

Illustration af hvordan startindlæring af bringsel kan foregå ten på hunden og lokker den eksempelvis med en pølse eller noget legetøj (føreren følger med i linen derud) øvelsen er slut. Dette er blot en af mange metoder til at få det op at køre på, men der findes mange an- dre, så har I en hund, der ikke vil gø, kunne det være et godt alternativ. Uanset om man vælger halsgivning eller bringsel, skal man huske på, at vi træner for at have det sjovt med vores hunde og det er derfor vigtigt, at læse hundens signaler - om den også syntes det er sjovt eller ej. Min personlig erfaring med bringsel star- tede i 2009, hvor min hund havde fået pro- blemer med at hans næse flækkede, når han gav hals (en sygdom, der ikke kunne kureres). Dette ville have sat en stopper for vores run- deringstræning, da han ikke skulle udsættes for den slags smerte. Vi havde vundet DM i B-klassen i 2007 og fik 2. pladsen til DM i 2008 i A-klassen, samt 2. pladsen til DM i Nordisk rundering. Vi var desuden også udtaget til de Nordiske mester- skaber, som skulle finde sted i Finland. Her stod vi så, som hund og fører, med god vind i sejlene, men med en defekt halsgivning. Der var 63 dage til mesterskaberne i Fin- land, da vi fik beskeden fra Landbohøjskolen om, at næsen ikke var til halsgivning, så nu måtte vi sadle om, hvis vi skulle have den fin- ske oplevelse med. Vores viden omkring bringsel var, hvad vi havde set fra vores konkurrenter til Nordisk mesterskab fra tidligere år. Så med andre ord: vi viste stort set intet. Jeg tog kontakt til et par nordmænd (kvin- der), som jeg havde konkurreret med og fik en del god information om, hvordan vi skul- le gribe det an. Et par gode træningskammerater hjalp godt til i processen og vi fik lagt en MEGET de- taljeret plan for forløbet. Det var noget lettere end vi havde forventet, og det gik stort set 100 procent efter vores plan. Ugen kom, hvor vi tog afsted til Rauma med en forventning om, at vi måske faldt helt igen- nem. Men efter første dagen lå vi nr. 1 og med en misset figurant på anden dagen endte vi som nr. 3 samlet. Det kunne kun lade sig gøre, fordi bringsel altid har været lovligt i det Nordiske program. Efterfølgende blev det til fire titler som Dan- marksmester i Nordisk rundering og en 3. plads til Nordisk mesterskab inden Pepsi overgik til de evige jagtmarker. Bringsel kan bruges i andre sammenhæng som problemløsning. En hund, der gerne vil være dominerende over for figuranter, kan afvendes ved at lave øvel- sen helt om, så den slet ikke har det behov (in- gen kontakt imellem hund og figurant). Hun- den kan løbe ud og lokalisere figuranten, tage sit eget bringsel i munden og løbe hjem til sin fører. På denne måde kan hunden fortsætte sin karriere i DcH. Jeg er en del gange blevet beskyldt for af mine dommerkollegaer, kredsinstruktører og hunde- fører, at jeg skulle være arkitekten bag indførel- se af bringsel i DcH´s konkurrenceprogram, og det kan jeg kun smågrine af. Jeg var ikke en del af den proces/beslutning, og blev ej heller spurgt til råds. Det var nogle an- dre kloge mennesker, som havde samlet ideen op et andet sted, men jeg er dog glad for, at vi har fået endnu et værktøj, vi kan bruge, når vi træner hunde op. Bringselet er ikke noget nymoderne pjat. Det bliver mere og mere almindeligt brugt rundt om i kredsene, og viden omkring dette spredes godt ud. Vi har folk i Eliteturneringen, der bruger bringsel. Min sidste opfordring til jer alle, er at man ikke skal være bange eller tilbageholdende for noget nyt. Det kan jo være, at det slet ikke er så nyt alligevel, og måske kan det hjælpe dig og dine venner på vej, uanset om de har to eller fire ben Det Danske landshold i Nordiske discipliner 2014. Foto: Karsten Christoffersen NR. 01 2019 5