DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 39

KALENDER 2019 9. februar Kredsinstruktørsamling 10. februar Seminar for instruktører med Karen Frost 16. februar Kursus "De nye rallyøvel- ser" 23.-24. februar Overbygning IGP-in- struktører 3. marts 1. runde E-turnering Horsens 16. marts Landsmøde 17. marts HB møde 4.-5. april Kredsinstruktøruddannel- sen modul 2 19. april Skydd udtagelse NOM, Langå 26.-28. april DM i Nordisk, kreds 1, Hjørring 27. april 2. runde E-turnering, Bording 28. april Kursus "Forstyrrelsestræ- ning" 4.-5. maj Fællesmøde og HB møde 10.-12. maj Figurantkursus BHU 26. maj Kursus "Sporarbejde for den erfarne hund" 6.-13. juli Vandelkursus 17. august 3. runde E-turnering, Dronninglund 31. august 4. runde E-turnering, Helsingør 10.-11. august IGP3 udtagelse til NOM 7.-8. sep. Kredsinstruktøruddannel- se, modul 3 13.-15. sep. NOM, Sverige 21.-22. sept. DcH’s DM, kreds 5 5. oktober Kursus "Animal Emoti- ons & Advanced Animal Training" 12. oktober 5. runde E-turnering, Thisted KALENDER 2020 24.-26. april DM i Nordisk, kreds 2 26.-27. sept. DcH’s DM, kreds 1 KALENDER 2021 23.-25. april DM i Nordisk, kreds 3 25.-26. sept. DcH’s DM, kreds 4 KALENDER 2022 22.–24. april  DM i Nordisk, Kreds 4 24.-25. sept. DcH’s DM, kreds 6 KALENDER 2023 21.–23. april  DM i Nordisk, Kreds 5 Om foreningen DcHs hovedbestyrelse Initiativfonden Peder Søndergaard, tlf. 6068 4069 Mail: if-formand@dch-danmark.dk Forretningsfører Jan E. Nielsen, tlf. 2115 6610 Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk Konkurrenceudvalget Peter Knudsen, tlf. 6019 2283 Mail: formand-ku@dch-danmark.dk Landsformand Annette Lunau, tlf. 5098 0846 Mail: formand@dch-danmark.dk Konsulentudvalget Janna Juhler, telefon: 6533 1069 / 2217 6532 Mail: konsulent@dch-danmark.dk Landskasserer Stella Egholm Jensen, tlf. 2061 1858 Mail: landskasserer@dch-danmark.dk Bankkonto: 7590 - 1776478 Nordisk udvalg Dorthe Ellegaard, tlf. 2974 3915 Mail: nordisk@dch-danmark.dk Landsnæstformand Linda Lundh, tlf. 2077 6845 Mail: naestformand@dch-danmark.dk Ordensudvalget Steen Larsen, tlf. 2624 7126 Mail: eiberglarsen@waoomail.dk Kredsformand i kreds 1 Christian Ravn, tlf. 4182 7785 Mail: kreds1@dch-danmark.dk Rallyudvalget Iben Krarup Pedersen, tlf. 2460 3312 Mail: formand-rally@dch-danmark.dk Kredsformand i kreds 2 (konstitueret) Gitte D. Christensen, tlf. 2330 9101 Mail: kreds2@dch-danmark.dk Uddannelsesudvalget Susan Aino Kjær, tlf. 4058 5466 Mail: uddannelse@dch-danmark.dk Kredsformand i kreds 3 Jørgen Randa, tlf. 8698 1533/2120 5425 Mail: kreds3@dch-danmark.dk Ungdomsudvalget Julie Koed Aasted, tlf. 6011 0481 Mail: ungdom@dch-danmark.dk Kredsformand i kreds 4 Frede Pedersen, tlf. 7484 2126/6138 6996 Mail: kreds4@dch-danmark.dk DcH’s hjemmeside www.dch-danmark.dk DcH’s konsulenttjeneste Tlf. se www.dch-danmark.dk Mail: konsulent@dch-danmark.dk Kredsformand i kreds 5 Johnny Voss, tlf. 6613 8826 Mail: kreds5@dch-danmark.dk Kredsformand i kreds 6 René Pedersen, tlf. 2374 1239 Mail: kreds6@dch-danmark.dk DcH’s webmaster/webredaktør Helle Troelsen, tlf. 3027 7400 Mail: webmaster@dch-danmark.dk Tlf. 3027 7400 DcHs sekretariat og materialeservice Tlf.: 2115 6610 Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk Materialeservice Sekretariatet DcHs udvalgsformænd Sekretariatet, tlf. 2115 6610 Agilityudvalget Jim Hempel, tlf. 4072 7150 Mail: agilityudvalg@dch-danmark.dk 1 Brugshundeudvalget Morten Jensen, tlf. 2099 4826 Mail: morten.pudseren@gmail.com DcH Bladet Jette Nybo Andersen, tlf. 2815 8975 Mail: Dch-bladet@dch-danmark.dk Dommerudvalget Thomas Ryhave, tlf. 5121 8474 Mail: formand-du@dch-danmark.dk Eftersøgningsudvalget Olav Møller, tlf. 2726 2010 Mail: find4you@dch-danmark.dk 2 4 3 5 6