DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 36

DcH Fakse – Marianne og Hazel: aflevering af apport Hvordan er det at ga til LYDIGHEDS- PRØVER I DCH? Trine med Tesla AF: MARIANNE BLOM LARSEN, hundefører i C-klassen J a, det har jeg hørt en del om og tænkt meget over. Det var ikke lige noget der fristede mig indtil for cirka et år siden. Dels vidste jeg slet ikke, hvad det drejede sig om – og dels havde jeg hørt en del kedeligt om at gå til lydighedsprøve i DcH. Men jeg må hellere begynde med begyndelsen. Jeg er en agility-nørd, og det har jeg været i mange år. Mine hunde gennem årene har al- tid kunnet lidt grundlæggende lydighed. Det har tidligere primært været i DKK-regi, men efterhånden som jeg lærte mere og mere om DcH’s lydighedsprogram, fik jeg lyst til at få det afprøvet. Da jeg fik min sheltie, Fanta, som nu er fire år, så passede det lige med opstarten af et hvalpehold. Jeg var i gang. Med Fanta lavede jeg mange begynderfejl, og vi kæmpede me- get med nogle af de der øvelser, hvor han skul- le bære noget i sin mund. Han er jo ikke en apporterende hund – han er en hyrdehund. Det tror jeg nogle gange, han forsøgte at få mig til at forstå. Men jeg blev stædigt ved. Halvandet år senere fik jeg min border col- lie, Hazel. Igen passede det med et hvalpe- hold, og denne gang var jeg nok mere op- mærksom på de fælder, jeg var faldet i med Fanta. Det gik i hvert fald rigtig ok, så efter hvalpeholdet fortsatte jeg på et hold, hvor vi trænede øvelserne til C-klassen. Da Hazel var 9 måneder var jeg figurant ved vores egen klubs C-konkurrence. Jeg var endda så heldig at være figurant hos en dejlig dommer, der gladelig øste ud af sin store vi- den og besvarede alle mine underlige spørgs- mål. Som dagen skred frem fødtes tanken hos mig: ”Det dér – det kan Hazel og jeg da også”. Hos mig er der ikke altid så langt fra tan- ke til handling, så jeg begyndte at træne lidt mere målrettet mod at deltage i en konkur- rence. Jeg brugte mine trænere i klubben og ikke mindst mit netværk, der heldigvis er ri- melig rummeligt, også indenfor lydighed, selv om jeg er en agility-nørd. Og i marts 2018 var jeg på vej til min før- ste konkurrence hos DcH Jyderup og allere- de tilmeldt tre mere. Når jeg gør noget, så gør "Jeg var så heldig at være figurant ved en sød dommer, der gerne ville øse ud af sin store viden" Resultat fra DcH Slagelse 36