DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 34

Konkurrenceindbydelse DM i Nordisk spor & rundering Den 27.-28. april 2019 Arrangør: DcH Hjørring Alle som har minimum to godkendte resultater i kon- kurrenceåret 2018/19 kan tilmelde sig. De 12 bedste tilmeldte ekvipager udtages (se in- formation om udtagelsesregler). DM-konkurrencen fungerer også som udtagelse til Nordisk mesterskab i Sverige d. 13.- 15. september 2019, så vi håber, at du er indstillet på at deltage, så- fremt du bliver udtaget. Tilmelding skal foretages på online tilmelding (Nordisk konkurrence med DcH Hjørring som ar- rangør) Tilmeldingen skal ske senest lørdag den 6. april 2019 Du bedes sikre, at alle informationer inkl. mailad- resse, telefonnummer, hundens navn, race og chip-/tato- veringsnummer er ajourført på din profil på den online tilmelding. Umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist, vil de, der er udtaget, få besked fra Nordisk udvalg. Senest en uge før DM vil der blive tilsendt mere detaljerede oplysninger omkring arrangementet inkl. forplejningsmuligheder, evt. overnatningsmuligheder og kørselsvejledning. Efter meddelelsen om udtagelse skal startgebyr på 700,- kr. pr. deltager indsættes hurtigst muligt på konto iflg. oplysninger på invitationen fra DcH Hjørring. Med venlig hilsen Dorthe Ellegaard, Nordisk Udvalg. Udtagelsesregler til DM i de nordiske discipliner Deltagere Alle hunde, uanset herkomst, kan deltage i DM. Hunden skal have opnået oprykning til Nordisk klasse. Antal resultater For at kunne udtages skal der være opnået minimum to godkendte resultater. Resultaterne skal være opnået fra og med først kommende weekend efter DM til 13 dage før kommende DM. Følgende resultater kan bruges Nordisk klasse (godkendt) Lille Nordisk klasse (godkendt) Udtagelse Udtagelsen sker i prioritetsrækkefølge efter nedenstående pointsystem, på bag- grund af to godkendte resultater. Point 6 5 4 Konkurrence To dags konkurrence ved Nordisk mesterskab (godkendt begge dage) Konkurrence i Nordisk klasse (godkendt) Lille Nordisk klasse (godkendt) Pointlighed Ved pointlighed vil prioritetsrækkefølgen afgøre, hvem der bliver udtaget. 1. Det betyder, at hvis et af de to resultater er fra en lavere prioritet, vil man få en lavere placering i udtagelsesrækkefølgen. Eneste undtagelse er: hvis der indgår et godkendt resultat fra NOM, vil man altid rangere over andre re- sultater. 2. De to bedste totalresultater lægges sammen (hovedmoment + bimomenter). 3. De to bedste resultater i hovedmomentet efter koefficient lægges sammen. I spor gælder det både startfelt og sporsøg. 4. De to bedste bimomenter lægges sammen. 5. Hvis der stadig er pointlighed foretages lodtrækning. Nordisk mesterskab For at deltage ved de Nordiske mesterskaber kræves der en DKK stambog på hunden. Hundeførerne skal ligeledes være opmærksomme på gældende vaccinations- regler i Norden. Man skal være dansk statsborger for at kunne udtages til landsholdet. 34 NR. 01 2019