DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 32

Julie (udvalgsformand) med sin gamle hund Bertil til klubmesterskab i agility. DcH UNGDOM Hundetræningens skjulte fordele AF: CECILIE HVID ARENSBACH og JULIE KOED AASTED, UNGDOMSUDVALGET A lle der har stiftet bekendtskab med hundetræning ved, at det til tider kan være rigtigt frustrerende. Man skal ud i al slags vejr – sol, blæst, regn, kulde og nogle gange er der endda sne. Nogle gan- ge er hunden en sand stjerne, mens man an- dre gange hellere ville have haft naboens hund med. Hvis man så ovenikøbet er den eneste på holdet, der ikke er konfirmeret endnu, så bliver frustrationerne ikke mindre, når de an- dre på holdet kan få det hele til at fungere. Men midt i al frustrationen opstår en lærings- Anne (udvalgsmedlem) med Coco som hvalp. proces, som er med til at udvikle én som per- son. En læringsproces, der ifølge adskillige studier, er med til at gøre børn mere ansvars- fulde og forbedre deres kommunikationsev- ner. At tilsidesætte sine egne behov kortvarigt for at tage sig af hundens, er en fantastisk lek- tion i omsorg og empati. Desuden er båndet mellem hundefører og hund med til at skabe selvtillid. Effekten af at arbejde med hunde kan endog måles fysisk. Blodtrykket norma- liseres, helingstider forkortes og både stress og angst mindskes drastisk. Den ubetingede kær- lighed til familiens yngste medlemmer, gør hunden til en fantastisk støtte. Cecilie (udvalgsmedlem) med Mis ka til agilitystævne (de vandt i øvrigt klas sen). Christine (udvalgsmedlem) med Frida på DcH Ungdomslejr. Man behøver ikke at have sin egen hund fra starten af. At starte med at træne med fa- miliens hund er anbefalelsesværdigt. Det er dér i Ungdomsudvalget, at vi hver især star- tede. Vi har lært utroligt meget om os selv i forhold til tålmodighed, tilpasning i forhold til forskellige individer og situationer, kom- munikation og ansvar. Vi har fået en masse nye venner og bekendtskaber med samme in- teresse som os selv, som vi bestemt ikke ville være foruden. Havde det ikke været fordi vo- res forældre utrætteligt hev mange timer ud af deres kalender hver uge for at køre os til hundetræning, stævner, lejre og alt muligt an- det, så havde vi aldrig mødt hinanden og vo- res liv havde set noget anderledes ud. Så tag jeres børn og unge med på trænings- pladsen, involver dem og giv dem indflydelse – vi garanterer, at ingen af jer vil fortryde det! Nyt nyt nyt NR. 05 | OKTO BER 2016 DcH Bladet på smartphones Du har i mange år kunnet læse dit DcH Blad på www.dch-danmark.dk, og som noget nyt kan du nu også læse det på din smartphone. Der er ikke tale om en app, men når du på din smartphone eller iPhone klikker på hjemmesiden, kan du læse bladet. 32 NR. 01 2019 DcH's DM i N æstved LÆS OGS Å I DET • Opdrage E | TRÆNING | SAMMENHO LD | UNGDOM | TE NR: lse og træn er ikke det sam me • Vand elkursus • Nordisk Mesters kab • Redaktø r SØGES med ma sser af flot hu ndearb ejde HUND MEDLEMME RNES INPUT ing | 78. ÅRGA NG