DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 31

Genskabelse af racen Den dansk/svenske gårdhund har haft man- ge forskellige navne gennem tiderne. Racen er blandt andet blevet kaldt for rottehund, “Kvik-hund” fra Matador serien og dansk fox- terrier. Avlen har i århundreder været noget tilfæl- dig, men i 1980’erne begyndte det målrette- de arbejde, da Dansk Kennelklub og Svenska Kennelklubben indledte et avlssamarbejde i 1985, og racen fik navnet dansk/svensk gård- hund. Samarbejdet gik ud på at redde de dansk/ svenske gårdhunde, der i takt med landbru- gets tilbagegang var blevet mere og mere sjæld- ne i både Danmark og Sverige. Der fandtes mange af de små ”rottehunde” rundt på går- dene i Danmark og Sydsverige. Disse hunde trommede man sammen til mønstring, og dem, der svarede bedst til den gamle danske hunderace, fik stamtavle, hvorefter et målret- tet avlsarbejde kunne begynde. Dette arbejde førte frem til international raceanerkendelse samt en FCI-godkendelse og -standard udgivet den 19. maj 2009. Her- efter har avlen været målrettet mod en ende- lig besigtigelse og godkendelse af racen, hvil- DANSK/SVENSK GÅRDHUND PELS OG PLEJE Pelsen er kort, hård og glat. Den kræ- ver i sig selv så godt som ingen pleje. HØJDE Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. VÆGT 7-12 kg. FARVER Hvid skal være dominerende, men med aftegninger i form af forskelli- ge farver, størrelse og kombinatio- ner af sort, tan, brunt og forskellige nuancer af farven. FCI-GRUPPE Gruppe 2 – Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde. "En dansk/svensk gårdhund er en opvakt, opmærksom og livlig hund, der elsker aktivitet af enhver art" ket skete ved den internationale udstilling i Herning den 3. november 2018. Her blev om- kring 100 individer af racen bedømt. Hunde- ne var ensartede af type, viste tydelige køns- præg på henholdsvis hanner og tæver, havde racetypiske hoveder, standardrigtige overlin- jer- og vinkler samt racetypiske bevægelser. Temperament er livligt, venligt, opmærksomt og omgængeligt. Den endelige FCI-godken- delse skete ikke på udstillingen, men med eks- teriørdommernes observationer og vurdering forventes den endelige racegodkendelse at være en formalitet. Dansk/svensk gårdhund En dansk/svensk gårdhund er en opvakt, op- mærksom og livlig hund, der elsker aktivitet af enhver art. Den kaster sig med begejstring ud i al slags leg især sammen med børn, men har også let ved at afreagere. Den dansk/svensk gårdhund elsker mennesker og søger gerne sel- skab. Over for fremmede er den nysgerrig, fri- modig, glad og tryg. Det er en festlig selskabs- hund, som trives fint flere hunde sammen. En god turkammerat og let at have med på ferie. Den er et energibundt, som kræver både opmærksomhed og beskæftigelse. Den er en eminent rottejæger og graver gerne efter muld- varpe og mus, så haveejere skal ikke være for nærtagende over for huller i bede og græsplæ- ner. Den dansk/svenske gårdhund er en kvik og lærenem hund, der gerne vil samarbejde. Den dansk/svenske gårdhund kan “gå spor” og fin- de forsvundne mennesker eller genstande. Den bliver ofte sammenlignet med en fox- terrier eller en Jack Russel terrier, men det er udelukkende på udseendet. Den dansk/sven- ske gårdhund har et meget blidere sind end det iltre terriertemperament, og er desuden også langt mindre støjende. Træning med dansk/svensk gårdhund Den dansk/svenske gårdhund vil rigtig gerne aktiveres og udfordres med opgaver. I DcH ser vi racen i alle grene såsom agility, rallyly- dighed og DcH-programmet. DcH-program- mets højere klasser kan være udfordrende for de små hunderacer, men for en lille letbenet og aktiv hund kan det godt lade sig gøre. Det- te er Jette Bennedsens dansk/svenske gård- hund, Ole Ejnar, et godt eksempel på, hvil- ket de har vist ved at konkurrere i DcH’s eli- teklasse med fine resultater. Kilder: Hunden nr. 12 - december 2018 https://www.dagens.dk/hunde/dansk-svensk- gaardhund www.idenyt.dk: Amanda Vejle, 18. november 2016: Dansk/svensk gårdhund, hunden med de mange talenter www.dsgk.dk NR. 01 2019 31