DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 25

"Nose work er for alle hunde - uafhængig af race og træningserfaring" N ose work blev oprindelig udviklet af tre amerikanere Ron Gaunt, Amy Herot og Jill-Marie O’Brian, som havde en baggrund inden for specialsøg (nar- ko- og bombehunde) og ønskede en form for at aktivere internathunde, for at undgå den såkaldte lejrkuller, når ventetiden blev for lang. Nose work er for alle hunde uafhængig af race og træningserfaring. Derfor kan alle hun- de fra chihuahua til grand danois være med, uanset om det er hvalp eller senior, eftersøg- ning-, konkurrence-, agility- eller familiehund. Hundeejerne har muligheden for at arbej- de med hundens naturlig instinkt, og får oveni et tæt samarbejde og lærer at læse hunden. Søgeadfærd er en grundlæggende adfærd hos alle dyr, og når et dyr søger, frigiver hjernen do- pamin, et glædeshormon. Derfor ser man gla- de hunde med logrende haler til Nose work. Har man oplevet en hund på næsearbej- de, er man ikke i tvivl om at det er noget som dyret virkelig har lyst til. Nose work har også en meget positiv ef- fekt på usikre hunde i forhold til at udvikle sig til at blive mere sikker, fordi hunden ar- bejder selvstændigt. Via selvstændigt arbejde udvikles hundens selvstændighed. Nose work har ofte en beroligende effekt på hunde, som ellers ikke kan styre deres temperament, da de både skal bruge næsen, hovedet og arbejde selvstændigt med at finde kilder. Efter en træ- ning med søg er hundene mætte og trætte. De har fået mange godbidder som modvirker stress og førerne får oveni et meget tæt sam- menhold med deres firbenede ven. I november 2018, efter en annonce i DcH Bladet om emnet, har fem hundeejere fundet sammen for at danne et ad hoc Nosework ud- valg, som skal sørge for at få uddannet både kreds- og lokalinstruktører til at formidle Nose work i DcH. Nose work-uddannelsen vil sørge for at få nogle dygtige DcH instruktører til at give vi- den om denne fantastiske hundesport videre til alle, som har lyst til at vide mere. Nose work er siden 1. juli 2017 en god- kendt sportsgren i DKK, og der har i 2018 været stort pres på konkurrencer og på de pri- vate udbydere af sporten. Med indførsel af sporten i DcH får vi muligheden for, at blive attraktive for nye medlemmer og give et bed- re tilbud til eksisterende medlemmer. Med sporten kan man aktivere sin senior hund, som ikke længere kan deltage i konkurrencer, og man få et meget tæt forhold til sin hund, fordi man er fælles om noget. Derudover kan DcH med denne gren tilbyde almindelige hundeejere at dyrke en hundesport på et ni- veau, hvor alle kan være med - og det giver en tilvækst i lokalforeninger i fremtiden. Er man én gang startet med Nose work, kommer man ikke mere væk derfra. NR. 01 2019 25