DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 23

“ Vi har sat os for at udvikle opskrifter og producere hunde- og kattemad, der belaster miljøet og klimaet mindst muligt. Derfor bruger vi vindmøllestrøm. - Bent Ransborg, grundlægger SE HER LOKALFORENINGER – DER ER PENGE AT HENTE FOR GODE IDEER! ” Tilskudsmulighed fra Friluftsrådet Din lokalforening har nu mulighed for at få tilskud fra Friluftsrådet til noget, der skaber friluftsoplevel- ser i jeres forening. Denne pulje er kun for med- lemmer af Friluftsrådet, så der er store muligheder for at få noget i DcH. Første ansøgningsfrist er 1. februar 2019. Hvem kan søge? Friluftsrådet er paraplyorganisation for 85 organi- sationer, der har dét tilfælles, at de laver aktiviteter med natur og friluftsliv. Puljen kan søges af lokal- foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisa- tioner. Flere lokalforeninger kan søge sammen. Hvad kan der søges til? Aktiviteter og projekter, der styrker lokale forenin- gers formålsbestemte frivillige arbejde for frilufts- liv, herunder styrkelse af opbygning og udvikling af foreninger. Anskaffelser af materialer og facilite- ter, der giver flere mulighed for at dyrke friluftsliv. Hver lokalforening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning per kalenderår. HØJ SMAGELIGHED, HØJ OPTAGELIGHED, SUND OG GLANSFULD PELS SUNDHED HELE LIVET Hvad støtter puljen ikke? • Der kan ikke ydes støtte til: • Udgifter afholdt centralt i landsorganisationer/ hovedorganisationer • Lønninger internt i foreningen • Faste driftsmæssige udgifter, såsom husleje • Personligt udstyr • Kontinentdækning eller -reduktion • Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet • Aktiviteter uden for Danmark Klik på nedenstående link for at få vejledningen til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen: htt- ps://friluftsraadet.dk/tilskud kingsmoor.dk