DcH Bladet 2016 DcH Bladet 6 2016 - Page 22

Sådan forebygges jule- og nytårspanik hos hund og kat Fire ud af fem hunde og katte er bange for fyrværkeri. Samtidig stresses dyrene i december af jule­travlhed og ændringer i omgivel- serne. Her er fagfolkenes tips til, hvordan jul og nytår gøres rarere for dit kæledyr. F or hunde og katte byder juletiden på masser af kilder til angst og panik. 80 % af dyrene er bange for fyrværkeriet nytårsaften, og inden da bliver de påvirket af bl.a. travlhed, gæster og måske et ophold i dy- repension. Ifølge fagfolk er det derfor væsent- ligt, at man tager de rette forholdsregler for at undgå stress og ubehag hos sit kæledyr. ”Ofte kan man med fordel søge professio- nel hjælp, hvis ens dyr tidligere har vist angst for fyrværkeri eller andre høje lyde. Desuden er det vigtigt at påbegynde tilvænningen af kil- linger og hvalpe, så snart man får dyrene hjem. Miljøtilvænningen bør være en naturlig del af helt unge dyrs vigtige socialisering”, råder Chri- stina Vestergaard, der på Otterup-Søndersø Dy- reklinik arbejder som fagveterinærsygeplejer- ske med speciale i hunde- og katteadfærd. Signalstoffer kan hjælpe De mange pludselige forandringer i december kan være en hård belastning for hunde og kat- te. Især har dyrene svært ved at forholde sig til høje brag og kraftige lysglimt fra fyrværkeri. ”Nogle hunde og katte vil instinktivt reagere med frygt og måske forsøge at flygte. Det er helt naturligt, hvis ikke de er vænnet til situationen, eller hvis de tidligere har haft en ubehagelig op- levelse i en lignende situation. Går dyrene gang 22 NR. 06 2016 på gang i panik, kan det udløse varig stress og lydfobi med pludselige, voldsomme reaktioner. I værste fald overføres angsten til andre situati- oner, så dyret også bliver bange for tordenvejr og andre høje lyde”, forklarer Christina Vester- gaard. Hun anbefaler, at man derfor sørger for at tilvænne dyrene til de høje, uventede lyde. Træningen kan ifølge veterinærsygeplejer- sken med fordel ledsages af signalstoffer, der øger dyrenes naturlige tryghedsfølelse, fx Adap- til til hunde og Feliway til katte. ”Signalstof- ferne frigives enten gennem et særligt halsbånd, en diffusor til stikkontakten eller en spray til tæppe eller kurv. Med den rette forberedelse kan man nytårsaften ofte nøjes med at anven- de signalstoffer i stedet for receptpligtig medi- cin. Oplever man udpræget fyrværkeriangst el- ler angst for høje lyde hos sit kæledyr, bør pro- blemet dog altid løses i samarbejde med en pro- fessionel adfærdsbehandler”, råder hun. Gode råd nytårsaften Christina Vestergaard anbefaler, at man nytårs- aften undgår truthorn, bordbomber og udklæd- ning, der kan virke stressende og forværre ang- sten hos dyrene. ”Man bør ignorere fyrværke- riet og fremstå rolig. Det er vigtigt ikke at ynke dyret og dermed bekræfte, at situationen er far- lig. Hvis hunden eller katten søger tryghed, må man til gengæld gerne kæle med dyret, præcis som man plejer. Man skal tænke på, at angsten er en følelse, som dyret ikke selv kan vælge til eller fra”, siger veterinærsygeplejersken. ”Ved mørkets frembrud er det en god idé at skrue op for tv’et eller velkendt musik og at afskær- me for lyd og ly YYK[]YYX[ZBH[Y\0H][[[YKH\[HZBܝ[\YY]\[HY\H[K]\[Y0H]]HY\][[H[ B\][K܈]\[[]HY›[HYHZ\Y8$]HYB\ܙ\YYYۘ[وH00H8&Y[[Y\Y]8&BH][Y8'K[Y[\['S]0\Y[YX[Z]\H[[ZHYHY[[\\\B[\YY[Y]\[[p][KBY ܈\][HY[Y\[˂\ۛ܋H[[ZH\][YY܈]ZHY\[]\ܜܰ] \][YYܙ[ZY\0Hܙ[[\]\BZ]]]؛KH\[\Z\Y܈] Y\HYZHY0HY[[Z]\[H[[\[[][\]\YY\BYHܝY[\܈][YH[H]YH0\'K]\\[H\\X\ Y\[\]Y霙ܙY[\[HYۘ[ق[[KH\Y[X\ ZY]X\[[HY]\YYY[霙H܂YH[HۙH[KY\[[[\HX[][ۈYYB[8$ܙXY[H[\Y[\YH0YKBHY霙؛[Y\Z]\Y[KB\ۚ[\\\0\\Z[KBHH[ذ[ ^H[Z\Y\܋\ۜ[Y[\Yۘ[ٙ] []^H\]Y霙ܙY[\[HYۘ[ًHX\[[HY[霙HYYB]\霛Z[ ZY][[\[]\KBH\[HH\YH]X][ۙ\[]YKB\H\ۚ]X]Y]Y0雙[\H\\Z[ B []^H\Y[]\ۚ[\\YBH^HHY\܈[Z۝Z[][\Y[X\\Z[Z\\Z[\K