DcH Bladet 2016 DcH Bladet 6 2016 - Page 18

G ode råd til en sikker jul J ulen skal tilbringes med familie og ven- ner - også når man er hund eller kat - og ikke på et dyrehospital. Men leven- de lys, fed julemad og juleslik i lange baner kombineret med julens stress, giver ofte julen en uventet drejning, og hvert år må mange dyreejere ændre deres juleplaner. De bliver nemlig en del af de mange ejere, som tilbrin- ger juledagene på et dyrehospital med en syg hund eller kat. Dyrekassen Danmark prøvede det på egen hund forrige jul, da deres familiedyrskonsu- lent lillejuleaften kom hjem til en meget tyk hund. Betinas labrador, Gonzo, havde nem- lig fundet en indpakket chokoladeæske under juletræet og spist 500 g fyldte chokolader. Be- tina slap heldigvis med skrækken, og til alt held slap Gonzo med en slem omgang mave- pine. Fotoet af disse dejlige bernersennen hvalpe er venligst stillet til rådighed af Dyrekassen Danmark. Vil du være på forkant med julens risici og undgå juleulykker for dit kæledyr, så kan du bruge Dyrekassens råd til en glædelig og sik- ker jul: Chokolade Din hund og kat må ikke få julechokolade. Det er nemlig giftigt for hunde og katte. Spe- cielt mørkt chokolade med et højt kakaoind- hold er livsfarligt, da indholdet af giftstoffet theobromin stiger i takt med kakaoindholdet. Symptomerne på chokoladeforgiftning er op- kast, savlen, svimmelhed, rastløshed og øget drikkelyst og vandladning. Selv små stykker chokolade kan udløse en reaktion hos visse individer. Rosiner Pas på rosiner, hvis din hund kan lide frugt. Nog- le hunde kan ikke tåle rosiner. Hvis ikke kan ro- siner medføre et akut og livstruende nyresvigt. Symptomerne på rosinforgiftning ses allerede få timer efter indtagelse i form af diarre og opkast, og senere bliver dyret nedstemt, får kramper og mavesmerter og mister appetitten. Hvis hunden overlever et nyresvigt, kan den i stedet få kronisk dårlige nyrer. Rester fra julebordet Dyrene skal også mærke at det er jul, men ikke ved at vi overfodrer dem med julemad. Fed julemad er hvert år årsag til mange alvorlige mave- problemer hos danske hunde og katte. Den fedtholdige mad kan give diarre, opkast eller betændelse i bugspytkirt- len. Fugleskrog og ribben Giv aldrig din hund eller kat varmebehand- let fugleskrog og ribben fra flæskestegen og vær ekstra opmærksom på, at fami- liens dyr ikke kan komme til affalds- beholderen og selv tage for sig. Var- mebehandlede knogler er uimodstå- 18 NR. 06 2016 elige for hunde og katte, men de er også livs- farlige. Ved tilberedning bliver knoglerne skrøbelige, og de kan derfor splintre under mavetarmpassagen. Knoglesplintrene giver ri- siko for hul på tarmen og kan dermed skabe store problemer. Julens planter Placer juledekorationer med kristtorn, mistel- ten eller julestjerne utilgængelig for husets dyr eller undlad de giftige planter i dine julede- korationer. Juleplanterne er giftige for både hunde, katte og børn. Symptomerne på en forgiftning er almindeligvis opkast, savlen, mavesmerter, diarre og nedstemthed. Levende lys Undgå levende lys i de nederste grene af jule- træet. Anbring i stedet levende lys over hun- de- og kattehøjde, og undlad dem helt, hvis du har en legesyg kattekilling i huset. Mange knurhår og haler er blevet forbrændt i julen på bekostning af levende lys, fordi hundene og kattene kommer for tæt på de nederste gre- ne. Kattene kan endda finde på at klatre i ju- letræet. Gavebånd Fjern gavebånd løbende mens julegaverne bli- ver pakket ud. Katte tiltrækkes af de sjove bånd og snore til at lege med og tygge i, og hvert år indlægges katte med opkast, mave- smerter og forstoppelse, hvor det viser sig at være et stykke gavebånd, der har sat sig fast i tarmen. Glaskugler Hvis juletræet skal dekoreres med glaskugler, så hæng dem i de øverste grene. Glaskuglerne indbyder til leg, og din hund eller kat kan nemt skære sig, hvis de går i stykker under legen. Elektrisk julelys Pas på med elektriske lys, hvis du har en hvalp eller en killing i huset. Bider de hul i lednin- \K[H\Z\H]]Hܘ雙HB][[\Y[\Hܝ]\