DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 9

Michael Thygesen og Dixi træner lydighed. NOM 2015 Hanne Schmidts Halley i feltsøg. Præmieoverrækkelsen med danske Michael Thygesen på 2. pladsen (til venstre). Carsten Nielsen og Hjalde til runderingstræning. Sidste øvelse lørdag var feltsøg, så retur til Vallentuna Station, hvor feltet var placeret i midten af et meget populært motionsområde. De danske hundefører frygtede derfor lidt, at deres hunde ville tage kon- takt til de mange forbipasserende, men alle hundene arbejdede koncen- treret på opgaven og tog ikke notits af omgivelserne. Første danske hun- defører var Hanne og Halley, normalt en øvelse Halley løser nemt, men desværre lykkedes det, trods ihærdigt søg, kun at finde én genstand, hvil- ket desværre ikke er nok til at bestå. Næste dansker på banen var Mi- chael og Dixi. De finder lynhurtigt to genstande, men tiden går og da der bliver sagt ”1 minut tilbage” vælger Michael at dirigere Dixi tæt på i feltet, da hun ikke har fundet nogle af de to genstande der – og i ab- solut sidste sekund, lykkedes det at lokalisere én genstand mere og par- ret sluttede med et 7-tal i feltet. Godt hundeførerarbejde! Sidste dansker er Carsten og Hjalde, som er et nyt par sammen. Car- sten har overtaget Hjalde fra sin kone, og han har kun arbejdet med Hjalde siden primo maj i år, men begge er rutinerede og løser feltet med alle genstande fundet indenfor tiden. Efter en lang første dag tog danskerne både 1. og 2. pladsen, så hu- møret var højt til gallaaften med alle de andre hundeførere. Og spændingen stiger – kan førstepladsen mon holde…? Søndag morgen fik vi lov at sove lidt længere, da første hund først skul- le på lydighedsbanen kl. 10.00. Igen var første dansker Hanne og Hal- ley, som var SÅ klar. Det resulterede i et par små- fejl, men absolut et godkendt resultat. Næste dansker på lydigheden var Michael og Dixi, en øvelse de normalt har styr på, og det hav- de de da også på kunstgræsset i Vallentuna – 2. bed- ste lydighed. Så var det Car sten og Hjaldes tur. Carsten havde i trænin- gen forinden villet rette et par ting, men det viste sig at være uklogt, for Hjalde havde attituden, ”hvis jeg ikke kan gøre det godt nok, så gør det selv”. Men også dette par bestod. Dog var Carsten ikke helt tilfreds med lydigheden og måtte erkende, at der er forskel på at arbejde med en schæfer, som han tidligere har haft, og en retriever som Hjalde. Hen på eftermiddagen steg spændingen, for Michael og Dixi havde øget deres afstand til 2. pladsen, mens Carsten var ”røget” ned på en 3. plads inden programmets sidste øvelse, selve Skydddelen. Igen var Hanne og Halley første dansker på banen. Hanne var spændt, hun er ny i programmet og der er stadig nogle af de mange svære trans- porter mellem øvelserne, som ikke var helt på plads. Halley er en hur- tig hund og løste de fleste af opgaverne med bravour, helt klart stort po- tentiale til fremtiden. Næste dansker var Michael og Dixi, der lå sikkert på 1. pladsen. Dixi lavede et stort set fejlfrit bidprogram med kun få små fejl, men desvær- re var der stor dommeruenighed om bedømmelsen, så parret røg ned på 2. pladsen, hvilket bestemt er et tilfredsstillende og flot resultat. Sidste dansker var Carsten og Hjalde. Gennem dagene i Sverige har Carsten modtaget stor respons for at have en flatcoated retriever med i Skyddprogrammet. I Sverige må retrieverne slet ikke bruges til bid, så der var spænding på tilskuerpladserne, da Carsten og Hjalde kom på banen – jeg tror også godt det kan siges, at Carsten var en smule ner- vøs. Men Hjalde gjorde det rigtig fint og bestod bidprogrammet med flotte karakterer. Dobbelt sølv til Skydd – en disciplin, som forhåbent­ lig får flere DcH’eres interesse Søndagen sluttede af med præmieoverrækkelse, en rigtig fin ceremoni på Vallentuna Stadion, hvor Skyddholdet høstede applaus, dels for hol- dets flotte sølvmedalje og dels for individuelt sølv til Michael og Dixi. Holdet valgte at køre forbi det lokale pizzeria og derefter hjem i hu- set for at se billeder og snakke om et super godt mesterskab. Vi glæder os alle til fremtiden og håber at mange flere vil få øjnene op for en fan- tastisk hundesport, hvor man virkelig får testet hund og hundefører i deres samarbejde på kryds og tværs i alle hundesportens discipliner. NR. 05 2015 9