DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 8

Det danske landshold i Skydd. Fra venstre: Fanebærer Anne Daugaard, Carsten Nielsen, Hanne Schmidt, Mi chael Thygesen og holdleder Dorthe Dalgaard Nielsen. Holdet fik en samlet 2. plads. NOM 2015 Det danske landshold i Skydd til De Nordiske Mesterskaber i Sverige med et fantastisk godt resultat… Tekst og fotos: SUSANNE HVID, DcH Langå D et danske landshold i Skydd har gjort det fantastisk ved dette års Nordiske Mesterskaber, som fandt sted den 18.-20. septem- ber i Stockholm. En individuel sølvmedalje og hold-sølv, samt alle tre deltagende hunde bestod. Et absolut godkendt resultat for de danske hunde. I år var holdet repræsenteret med sidste års sølvvinder, Michael Thygesen og Daneskjold Dixi, Carsten Nielsen og Hjalde samt Hanne Schmidt og Halley. For at styrke holdånden og forberede hundene bedst muligt til de svenske arealer mødtes holdet allerede mandagen inden mesterskabet. I løbet af ugen blev der trænet både spor, rundering og feltsøg på de arealer, der var stillet til rådighed af de svenske arrangører. Torsdag stillede de svenske konkurrenter op til en fælles træning, hvor de figurerede i Skydd delen for de danske hunde. Stor cadeau til svenskerne for hjælpen. Skydd er desværre en lille sportsgren i Danmark, mens det i Sverige er næsten hundeverdenens nationalsport. Torsdag aften var der arrangeret fællesspisning på en lokal restaurant i byen Vallentuna, hvor konkurrencerne blev afholdt. Dejligt at mødes med alle de andre deltagere fra Danmark, hvor holdånden virkelig kun- ne mærkes. Fredag morgen var der dyrlægekontrol af alle hundene og alle dan- ske hunde gik fint igennem. Selv Skyddholdets to maskotter blev tjek- ket af de svenske dyrlæger… Resten af fredagen gik med prøvetræning på lydighedsbanen, som i år var på kunstgræs, en lidt gyngende fornemmelse for hundeførerne, men hundene lod sig ikke mærke med underlaget. Midt på eftermidda- gen startede den traditionelle indmarch ved Vallentuna kirke og ned på 8 NR. 05 2015 torvet, hvor borgmesteren bød velkommen og åbnede mesterskaberne. Så var der kun at vente til aftenens lodtrækning om startrækkefølgen for de danske hunde. Danmark trak nr. 2 ved holdleder Dorthe Dalgaard Nielsen – et godt nummer. Første dag endte med en førsteplads Lørdag morgen kl. 06.45 mødtes vi på P-pladsen ved Vallentuna Stadi- on til fælles transport ud til hundeklubben, hvor to af dagens tre øvel- ser, spor og rundering, var placeret. Alle tre Skydd hunde kom gennem sporet med max point - alle pinde fundet og ingen slinger i opstarten. Et Skyddspor er et 600 meter langt skovspor med fire genstande, heraf tre små og én stor. Man sættes direkte på sporet og skal finde mindst én lille og den store for at bestå. "Vi håber, at mange flere vil få øjnene op for den fantastiske hundesport Skydd." Næste øvelse var rundering. Banen var placeret i bunden af trænings- pladsen i kanten af skoven. Den ene side gik stejlt op og den anden side stejlt ned. En Skyddrunderingsbane er 100 meter bred og 150 meter lang med to figuranter gemt. Igen gjorde de danske hunde det super flot. Alle viste flot løbearbejde og alle figuranterne blev fundet. Dom- merne måtte endda frem med max point (2x10) på både løb og figu- ranter til Michael og Dixi.