DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 4

NOM 2015 Nordisk Mesterskab i Sverige den 18.-20. september AF KLAUS SANDAGER, formand for Nordisk Udvalg Fotos: Karsten Christoffersen, Dorthe Ellegaard m.fl. Det danske landshold vandt IPO-holdmesterskabet. Stående foran: Morten Jensen, formand for Brugshundeudvalget, Willian Nielsen, René Otkjær (knælende) og Bruno Hyldahl. N ordiske mesterskaber for brugshunde blev i år afviklet i Sve- rige, hvor idrætscentret i Vallentuna, 30 km nord for Stock- holm, var konkurrencecenter. Allerede fra weekenden før begyndte de danske hunde at komme til Sverige for at få trænet, så alle var så godt forberedte som muligt på de svenske arealer. Efter sidste lette træning torsdag og besigtigelse af træningscente- ret havde den danske delegation af hundeførere, dommere og holdle- dere sat hinanden stævne torsdag aften på en restaurant i Vallentuna, hvor der blev spist og hygget i et par timer. En hyggelig måde at sam- les om hundesporten i bedste nordiske stil. Mesterskabet skudt i gang Fredag startede det officielle program med registrering, dyrlægekon- trol, dommer- og holdledermøde, prøvehund og indmarch. Og alle danskere var hele dagen – ja gennem hele mesterskabet - syn- lige med de flotte røde og sorte landsholdsjakker fra Pinewood, og der var anerkendende kommentarer fra flere sider – vi så nu også godt ud. Hvert land havde fået tildelt et omklædningsrum, og det var fint at kunne samles om fredagen, når holdledere kom retur fra møder med information til hundeførerne. Indmarchen foregik ned gennem centrum af Vallentuna med svensk fiolspil i front. På byens torv blev alle samlet, og vi blev budt velkommen af borgmester og officials fra Svenska Brugshund- klubben. Til kammeratskabsaften blev der trukket lod om startrækkefølgen. Vi hyggede og snakkede, men gik alle tidligt til ro, så vi kunne være friske til lørdag morgen. 4 NR. 05 2015 Gang i konkurrencen Lørdag morgen regnede det ret så kraftigt. Runderingshundene skul- le starte med lydighed, og det var en noget fugtig omgang inde på sta- dion. Lydigheden blev afviklet på en kunstgræsbane, en meget behage- lig oplevelse at gå på en fuldstændig lige og blød bane. Da grupperne skulle starte forskellige steder – IPO og Skydd på sporene og sporhundene ligeså, var der ikke mange på stadion om mor- genen, og så snart runderingshundene var klar, blev de kørt ud til run- dering. Så der blev kommunikeret flittigt med SMS’er, så vi kunne følge med i, hvordan det gik de forskellige steder. Efter lørdagens program kunne vi gøre status og konstatere, at vi havde fine resultater. I IPO, hvor René Otkjær og William Nielsen havde gået rigtigt gode spor. I Skydd lå alle tre danske hunde godt pla- ceret, i sporgruppen var Kirsten Christoffersen kommet hjem med alle genstande, og i rundering havde vi to hunde placeret midt i feltet. Så i det hele taget var der en god stemning til festbanketten lørdag aften. 2. dagen Søndag morgen gik det så løs igen. På trods af de tilfredsstillende re- sultater lørdag, så ved alle, at intet er afgjort før den sidste genstand er samlet op, den sidste figurant fundet, den sidste figurant stoppet osv. Og tingene kan nemt vende. Så de, som har gjort det godt, skal holde koncentrationen, og de som ikke lige havde det sidste held om lørdagen, skulle ud og præstere om søndagen. Vi ved med hundesport, at det nemt kan vende. Der skal, ud over Michael Thygesen og Dixie i arbejde. Michael og Dixie fik sølv i Skydd.