DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 39

Medlemmernes side OPRÅB DcH mangler Friluftskredsrepræsentanter… AF FREDE PEDERSEN, kredsformand i kreds 4 Mange lokalforeninger i DcH har igennem nogle år haft medlem- mer i Fritidsrådet som Friluftsrådets kredsrepræsentanter. Den eksisterende adresseliste er imidlertid meget mangelfuld. Nog- le er faldet fra, nogle har fået ny mailadresse, nogle er flyttet, og det er næsten umuligt at få kontakt til dem, der stadig menes at være med. Jeg har skrevet rundt til alle på listen, men kun nogle få har meldt tilbage. De øvrige kredsformænd har prøvet lignende, men desværre med samme resultat. imellem de 10 største medlemsforeninger i Friluftsrådet. Hvis du har fattet interesse for at deltage for DIN lokalforening, kan du kontakte: Kredsformand i kreds 4: Frede Pedersen, Gramlandevej 2, 6630 Rødding. Tlf. nr. 7484 2126 / 6138 6996, eller mail: kreds4@dch- danmark.dk Hvad laver man som Friluftsrådets kredsrepræsentant…? Der er sikkert flere rundt omkring, der egentlig godt kunne tænke sig at være med i gruppen af Friluftsrådets kredsrepræsentanter, men som ikke rigtig ved, hvad det indebærer… Man repræsenterer DcH i den kommune man er bosat i. I kom- munerne er der et Grøntråd eller et Miljøråd – det er lidt forskelligt, hvad den enkelte kommune kalder det. I disse råd har man mulighed for at være med, hvor idéer støbes og tanker drøftes, og på den måde være med til at præge de forskellige tiltag, til gavn for alle hunde, ikke bare DcH-hunde. Der kan være én kredsrepræsentant for Friluftsrådet fra hver for- eningstype i en kommune. Det vil sige, at i kommuner, hvor der f. eks. er tre DcH-lokalforeninger, kan der kun være én person, der re- præsenterer de tre lokalforeninger. Alt i alt kan der være 98 repræsen- tanter i Friluftsrådet. Tid er en mangelvare for mange DcH’ere. Man behøver dog ikke at bruge mere tid, end man selv synes og har lyst til. Sammen har vi mere indflydelse Jo flere kredsrepræsentanter vi har, desto stærkere står vores forret- ningsfører Jan E. Nielsen, når han er til møde i Friluftsrådet. DcH har tidligere afholdt et årsmøde for alle Friluftsrådets kreds- repræsentanter. Her har vi drøftet, hvad der er i gang og hvad vi kun- ne tænke os. Det har de sidst R" :W"FW7l:g'&RRl:g&WBVƖwBBbЦFRFWGFR;FRFFW""l:g&WBVvWBƖGBFW&W76RV,:VFRVprF4( 2 ;g&vRfVF&W7G&V6R:V&W"BFWBRvrvVG6f&VvVF4W"VFVbg&VgG7,:VFWBrGFvW fW'B :W"WBF6VBFG&gFVF4"V6:fFVBFVFvWB;FW VBg&VgG7,:VFWBVFWBW"FW"fVBBRvrrVr:V&W rG&"Bfl:RvfbFWGFR :RƖGB:fvW&R6wBF4W"VƖp"R#P3