DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 38

Medlemmernes side & DISPENSATION AFLYSNING - af konkurrencer på dagen Dispensationer For at få et overblik over de dispensationer, der er givet til hundeføre- re i forbindelse med konkurrencer, vil alle dispensationer fremover bli- ve registreret centralt i udvalget. Det skal sikre et overblik over: • Hvilke dispensationer, der er givet. • Ensartet sagsbehandling. • Er dispensationerne nødvendige i forhold til det gældende konkur- renceprogram. Fremover vil dispensationer kun gælde for ét år ad gangen. Det bety- der, at der skal ansøges hvert år, før konkurrencerne går i gang. Det betyder, at: • Alle dispensationer vil blive annulleret, gældende fra 1. januar 2016. • Nye ansøgninger om dispensation skal sendes til konkurrenceud- valget. Ansøgningen skal være begrundet og sendes pr. mail til: formand-ku@dch-danmark.dk Der kan eventuelt vedhæftes en kopi af tidligere givne dispensationer. Aflysning af konkurrencer på dagen som følge af særlige omstændigheder Der har i 2015 været en vejrlig situation, som gjorde det umuligt og farligt at gennemføre en konkurrence. Det har udløst en debat om hvilken procedure, der skal følges i sådanne tilfælde. • Konkurrenceudvalget mener ikke, at vi skal udsætte vores domme- re, hjælpere og hundeførere for fare, og opstår der en situation med farligt vejr mv., aflyses konkurrencen. • Konkurrencelederen på dagen træffer den endelige afgørelse om at stoppe konkurrencen i samråd med dommeren. • Konkurrencelederen orienterer efterfølgende konkurrenceudvalget pr. telefon eller mail. • Resultatmæssigt gælder det, at har man gennemført alle øvelser i programmet, kan resultatet bruges, både i forhold til DM og som oprykningsresultat. • De hundeførere, der ikke er nået igennem alle øvelser, kan ikke bru- ge resultatet. Konkurrenceudvalget Sammen for dit dyrs bedste. www.anicura.dk/aarhus-dyrehospital | Telefon 8628 2788 38 NR. 05 2015