DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 36

DcH’s stand med hundeadfærdskonsulent Annette Höft, DcH Ribe, kredsformand Frede Pedersen og eftersøger Brian Klaris, DcH Esbjerg. »Tjørnerødgaard« Hørløkkevej 6, Hjembæk 4450 Jyderup Tlf. 46 18 77 24 E-mail: kenjan@kenjan.dk Hjemmeside: www.kenjan.dk Vi fører beskyttelseudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT og KLIN Leverandør til Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde 36 NR. 05 2015 & Jagt- Naturmesse på Gram Slot AF FREDE PEDERSEN, kredsformand i kreds 4 Foto: Jan Nielsen D anmarks civile Hundeførerforening blev inviteret af Gram Gods til at del- tage i en Jagt- & Naturmesse den 29. og 30. august. DcH’s forretningsfører Jan Niel- sen sendte invitationen videre til kreds 4, da han mente, at det kunne være en opgave for os. Vi tog straks fat på opgaven. Det viste sig desværre at være ret vanskeligt at få nogen til at deltage, men langt om længe og efter flere telefoniske opfordringer lykkedes det allige- vel. Der skulle være en hundeadfærdskonsu- lent og en eftersøger på pladsen begge dage. Om lørdagen var Annette Höft fra Ribe og Brian Klaris fra Esbjerg på pladsen, og om søndagen var George Krack fra Tinglev og Ka- tarina Caca fra Aabenraa til stede. Der var selvsagt mange jægere og lystfiskere, forret- ningsfolk med deres meget flotte udstyr, kon- servatorer med mange opsatser og store hove- der med gevir, hjorte, vildsvin og meget mere. Forretningsfører Jan Nielsen kom lørdag morgen med foldere, plakater og ”rulopper” frisk fra trykken. Vi syntes, at det så meget flot ud, da det hele var på plads. Vi var heldige med vejret, det holdt tør- vejr næsten hele weekenden. Vores folk på pladsen fik mangen en god snak med jæger- ne og hundefolk fra forskellige foreninger samt en del af de gæster, der kom i en jævn strøm hele dagen. Da vi pakkede sammen søndag efter luk- ketid blev vi enige om, at det havde været et par gode dage og vi håber på en invitation igen næste år.