DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 35

En lille gravhund, der er kommet til skade. (Fotoet er stillet til rådighed af Dyrekassen Danmark) NYHED fra Nu kan du forsikre din hund billigt mod ulykker Dyrekassen Danmark DYREKASSEN DANMARK, Danmarks civile Hundefører- forenings samarbejdspartner og sponsor, har udsendt en pressemeddelelse, som ikke alene vil interesse DcH’s hundeejere, men alle hundeejere i Danmark. L ivet som aktiv og glad hund kan være forbundet med skader, og nu kan hun- deejere forsikre hunden mod ulykker og skader via en ny og billig ulykkesforsikring fra Dyrekassen Danmark. Forsikringen er den første af sin art, og selskabet håber derved, at endnu flere ejere vil beskytte deres dyr. Selv den sundeste hund kan komme galt af sted. Det er grundtanken bag Dyrekassen Danmarks seneste forsikringstiltag, som er en ulykkesforsikring til hunde. Forsikringen dæk- ker dyrlægeregningen, hvis hunden kommer til skade. Med den nye forsikringstype kan hundeejere for et mindre årligt beløb sikre sig, hvis uheldet er ude. "Ulykkesforsikringen dækker for eksempel, hvis hunden rammes af en bil, eller hvis hunden kommer til skade under træning eller på en gåtur." ”Den nye ulykkesforsikring dækker udgifter til undersøgelse, behandling, operation og gen- optræning, hvis din hund kommer til skade. Forsikringen er særligt tiltænkt hundeejere, som af forskellige årsagen vælger sygeforsikringen fra, eller hvor hunden er blevet for gammel til at få en sygeforsikring. Vi håber, at vi med ulykkes- forsikringen kan bidrage til, at endnu flere dan- ske hundeejere vælger at forsikre deres hunde og dermed får andel i den tryghed, dette giver eje- ren”, siger Merete Leth Keller, der er afdelings- chef for Dyrekassen Danmark. Ulykkesforsikringen er den første af sin slags i Danmark, og henvender sig primært til hundeejere, som vælger sygeforsikringen fra, fordi de vurderer, at deres hund er så sund, at risikoen for, at hunden bliver syg, er lille. Den henvender sig også til de hundeejere, der på baggrund af økonomi vælger sygeforsikringen fra. Den nye ulykkesforsikring koster således kun 499 kr. om året, og den kan tegnes på alle hunde, uanset alder og sygehistorik. Den dæk- ker for eksempel, hvis hunden rammes af en bil, eller hvis hunden kommer til skade un- der træning eller på en gåtur. Ulykkesforsik- ringen dækker ikke, hvis hunden bliver syg, "Hunde, der er syge­ forsikret hos Dyre­- kassen Danmark, vil fremadrettet være dækket ved sygdom/ ulykker, som er opstået under arbejde i DcH’s Eftersøgningstjeneste." så ønsker ejeren en dækning på både sygdom og tilskadekomst, skal ejeren vælge at tegne en sygeforsikring i stedet. ”Der findes en del hunde, der ikke er for- si