DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 34

Eliteturneringens 4. og næstsidste konkurrence Tekst og fotos: FLEMMING CORNELSEN, DcH Aabenraa og deltager i Eliteturneringen E liteturneringens 4. og næstsidste konkurrence blev denne gang af- holdt på Fyn og igen var det DcH Nordfyn, der stod for arrange- mentet. Formand Poul Erik Larsen havde igen, sammen med sine dygtige hjælpere og dommere, sørget for gode arealer, god mad, dygtige sporlæggere og en super tidsplan for konkurrencen. For mange deltagere var det svært at komme ud at gå spor i stubmarker, da der ikke er mange steder, hvor der har været træningsmuligheder. Igen var det frit søg, der drillede en del for mange hunde. Konkurrencen blev afviklet i super vejr, og der blev hygget og snakket hundeførerne imellem. Desværre var der kun 13 af de 15 deltagere, der hav- de tilmeldt sig til denne konkurrence som, sammen med DM, jo er det for- nemste man kan deltage i inden for DcH’s lydighed. Håber at der til næste år findes en løsning på, hvordan man laver tilmel- ding / eller fravalg. Som man kan se på www.dch-danmark.dk under resultater, så er der stor spænding om placeringerne inden den sidste konkurrence. Det er DcH Vej- le, der er arrangør for afslutningen af Eliteturneringen lørdag den 17. ok- tober. teminde er klar til at gå i gang Doris Larsen og Jessie fra DcH Ker svært, så fik de alle fire genstande. med feltsøget. På trods af at det var er Vagn Bødker og John Hansen. De garvede dommere (fra venstre) 34 NR. 05 2015 Vinderne af fjerde runde. Fra venstre: Nr. 2: Kaj Rasmussen m/Berta fra DcH Skanderborg – Nr. 1: Camilla Schou m/Ludvig fra DcH Esbjerg – Nr. 3: Jørgen Christensen m/Tirah fra DcH Svendborg.