DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 32

En stolt lille vinder går med en af sponsorgaverne. ses på de At humøret var højt, kunne sfører ing to gæster i midten, forretn and Jan E. Nielsen og landsform mest Torben Kjærbo Ibsen, der nær . knækkede sammen af grin Hundens Dag i Esbjerg den 8. august AF ELSE ANDERSEN, kasserer i DcH Esbjerg Fotos: Torben Krammer, DcH Esbjerg S å gjorde vi det igen… For 9. gang afhold vi Hundens Dag i GRYDEN, Nørreskoven i Esbjerg. Et rigtig dejligt sted. Vores arrangement var lagt i forbindelse med Esbjerg Festuge, som havde hjulpet os med tilladelser. Også stor hjælp af Ar- bejdernes Landsbank bl.a. med store og små pla- kater. Vi gjorde selv arbejdet med at få plakaterne hængt op rundt om i byen. Dagen startede kl. 11.00 og sluttede kl. 15.00. Det blev en rigtig god dag med dejligt solskins- vejr modsat sidste år, da regnede det hele tiden. Vores lokalforeningsformand Carsten Kri- stensen bød velkommen, og derefter overtog vo- res landsformand Torben Kjærbo Ibsen med vel- komst. Også DcH’s forretningsfører Jan Niel- sen var hernede. Vi er rigtig glade for at de tog sig tid til at komme til Esbjerg. Der var mange aktiviteter, så publikum kun- ne få et indblik i, hvordan man kan arbejde med sin hund. Det startede med opvisning i RALLY og med forskellige prøver for hundeejere samt hvalpe- motivation for at vise, at det er klogt at starte tidligt med sin hund. Familieholdet og lydig- 32 NR. 05 2015 hedshundene viste hvad de kunne. Der var demonstration af ”Klikkertræning” (hvad og hvordan er det). Også de dygtige hun- de fra DcH’s Eftersøgningstjeneste viste, hvad de kunne. Der var forskellige konkurrencer for pub- likums hunde: Det kan min hund (forskel- lige hundetricks). – Kåring af Esbjergs sø- deste hund med ca. 100 deltagere. – Pølseap- port - kan din hund hente en pølse til dig? Det var der ca. 30 hundeejere, der forsøgte. – Og så var der kåring af årets hundeprofessor, som kør- te over hele dagen. Uden mad og drikke duer helten ikke. Boden med kaffe/the, vand og øl, kage og pølsehorn fik udsolgt. Vores hundeadfærdskonsulent Arne Ander- sen havde mange besøg. Brian Klaris havde en stand om DcH’s Ef- tersøgningstjeneste. Også han havde mange be- søg. Følgende firmaer og organisationer havde stande på pladsen: Maxi Zoo - Helle Dyrlæger- ne - Rigtig Hundemad Esbjerg - Essentials Hun- defoder - Nørgaard Grafik - Dyrenes Beskyttel- se - Arbejdernes Landsbank. Det var en rigtig god dag, og både landsfor- Brian Klaris fra DcH’s Eftersøgningstjeneste giver information efter en overbevisende demonstration med eftersøgningshunden Carlo. manden og forretningsføreren var imponerede over arrangementet, så det er jo dejligt. Mange gamle hundeførere fandt også vej så- dan en dag, så vi kunne få en hyggelig snak om ”gamle” dage. Klokken 15.00 skulle det hele så pakkes sam- men igen. Vi havde jo næsten hele klubhuset med – puha… En rigtig stor tak til alle hjælperne (der var mange). Og en stor tak til Carlo Hermansen, der hvert år står for det hele og får det til at køre perfekt. Vi prøver igen til næste år, og jeg sikker på at Carlo er i gang med hvad der så skal ske – når Hundens Dag i Esbjerg har 10 års jubilæum.