DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 31

Eftersøgningshund finder schweisshundeførers GPS AF MARGIT HANSEN, medlem af DcH’s Eftersøgningstjeneste Fredag den 7. august blev jeg kontakte t af Sø- ren Krappe, en schweisshundefører fra Fousi- ng. Han havde tabt sin GPS under en efter- søgning to dage tidligere på en stræknin g på 1,6 km. Jeg startede med Zaxo langs vejen i det høje græs, efterfulgt af korn- og majsmar ker. Derefter blev Pondus sat på, først igen nem kornmarker, lav bevoksning og ind i skov en. Øv tænker jeg, for Søren havde vist os præ- cist hele vejen, hvor han havde gået. Men vi søger videre på vejen tilbage, hvor Pond us får ekstra lang line, og pludselig drejer han af, og ca. fem meter uden i den lave bevoksni ng, fin- der han GPS’en. Nåh ja, siger Søren, jeg gik vist også lige en runde derude… Om Margit Hansen og hendes to dygtige hunde Ud over at være med i DcH’s Eftersøg nings- tjeneste, er Margit Hansen også Elite hunde- fører i DcH Holstebro med sin labrador Zaxo, som fylder syv år den 17. oktober. Mar git og Zaxo blev danmarksmestre i Eliteklass en i 2014, og i år er det sjette gang, Zaxo er med til DcH’s DM. Margit og Zaxo har også del- taget i Eliteturneringen de seneste to år. – Mar- git og Zaxo generobrede i øvrigt danmarksmester- skabet igen i år. Pondus er også en la- brador. Han kommer fra samme kennel som Zaxo og har de samme foræl- dre. Pondus bliver to år den 17. november, og han og Margit konk ur- rerer i B-klassen, og efter de første tre kon- kurrencer var Pondus allerede A-hund. Før den seneste udtagelseskonkurrence til DM var Pondus (med fire konkurrencer i ba- gagen) udtaget i B-klassen på landsplan . Mar- git valgte dog ikke at stille op, da hun allere- de havde besluttet sig for, at det var Zaxo , der skulle med til DcH’s DM 2015. Man kan jo også kun deltage med én hund i lydig hed. – Det viste sig jo også at være en god beslut- ning, for Margit og Zaxo blev danmarks me- stre igen i år. Jeg har dyb respekt for en hundefører, der har bragt det så vidt med sine to unge hun- de. Pondus er i øvrigt lige blevet jysk mest er. (Redaktøren). Tv. Pondus på knap to år med den fundne GPS og den glade rekvirent, schweisshundefører Søren Krabbe. (Foto: Margit Hansen) Th. Danmarksmestre i Eliteklassen ved DcH’s DM 2014 og 2015: Margit Hansen og Zaxo. Fotoet er fra i år, hvor parret igen blev danmarksmestre i Eliteklassen. Den flotte jakke sås i øvrigt rigtig meget til årets DM. Margit havde nemlig sørget for et sponsorat fra hendes bror, Malerfirmaet Roald Hansen, Herning, som forsynede alle kreds 2’s deltagere med de opsigtsvækkende jakker. (Foto: Erik Hansen) Når kun det bedste er godt nok KROMIX . Tlf. 7573 1861 . kromix@kromix.dk NR. 05 2015 31