DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 21

D c H’s DM 2015 To formænd på sporet Store problemer? Store løsninger! Tekst og foto: JAKOB RASMUSSEN B-klassens sporareal, hvor de to formænd mødtes. Landsformand Torben Kjærbo Ibsen og lokalforeningsformand Ole Kaas Andersen, DcH Ikast, ses til venstre i billedet. S øndag middag var landsformand Torben Kjærbo Ibsen ude i felten. Han besøgte B-sporet, som var placeret i landsbyen Lustrup, tæt ved Ribe by. Mange tror nok at sporarealer ligger langt ude på det åbne land, men ikke denne gang. For enden af en lille villavej lå arealet, kun ganske få me- ter fra bebyggelsen. Netop som vi ankom var en hundefører netop i gang på spo- ret. Det var lidt interessant, da det var en lokalforeningsformand, Ole Kaas Andersen fra DcH-Ikast, som var på sporet med sin hund Alfa. Efter Ole havde været i konkurrence, mødtes de to formænd til en snak om hvordan det var gået. Ole var godt tilfreds, dog havde der været en lille misser dagen før under runderingen, men i det store hele var han tilfreds med sit eget arbejde. Snakken gled dog hurtigt hen på årets DM som helhed, og der blev selvfølgelig også snakket sporarealer og de andre grund- læggende forhold, og begge formænd var enige om, at alt var forløbet godt. Landsformanden er altid interesseret i at møde forskellige konkurrencediscipliner, og var derfor i år at finde på sporarea- lerne, hvor han ved selvsyn kunne se noget godt hundearbejde. n i d s o h o r P ® r u k i n a C d n i F t e k e t o p a å p r e l l e e g æ l r y d - når hunden er løs i maven! Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. www.bivet.nu/dk 21 DcH-bladet – 85x267 mm Canikur Pro 60 ml Boehringer Ingelheim DK .indd 1 11-05-2015 15:37:30