DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 20

D c H’s DM 2015 Der skulle sprøjtes, og det skulle være NU… Ida Madsen fra DcH Kalø Vig fjerner startpinden til sit oprindelige, men nu sprøjtede spor. at lade sig stoppe, end ikke bare for en halv time. Ida Nielsen og Bonnie fra DcH Kalø Vig skulle have gået dette spor. Ida fik valget mellem at gå på den sprøjtede mark eller få spor nr. 3 – og det er vist ikke svært at gætte, hvad hun foretrak. Vi havde flere ting, vi skulle dække på sel- ve konkurrencepladsen, så desværre kunne vi ikke vente for at se Danmarks ældste konkur- rencedeltager i hundesporten gå spor. 88-åri- ge Regner Larsen og Vega fra Holstebro er el- lers værd at se på, når de går spor – og vel at bemærke, så klarer Regner Larsen som regel det lange spor på under en halv time. Impo- nerende! Liselotte Nielsen og Thilde fra Hjørring, som fik den uheldige start med bidepisoden, blev Danmarksmester og 88-årige Regner Lar- sen m/Vega fra Holstebro fik en imponeren- de 2. plads. Tredjepladsen gik til Dan Kennet Christensen og Aron fra Christiansfeld. Farvel og tak og på gensyn på Sjælland Da tiden nærmede sig afslutningen på dette års DM, viste vejret lidt tænder – forstået på den måde, at solen delvis forlod os og over- lod os til lidt mere blæst, kulde og et par en- kelte regndråber, så det var lidt småkoldt un- der den festlige indmarch og under præmie- overrækkelsen, som om søndagen er med hun- de. Der er i øvrigt altid delte meninger om måden, præmieoverrækkelsen foregår på. Ind- 20 NR. 05 2015 Formændene fra DcH Toftlun d og DcH Ribe, Torben J. Beck og Annette Hö ft, får overrakt DcH vejrhunden af landsformand Torben Kjærbo Ibsen. rømmet, det tager tid at nævne godt 300 nav- ne på deltagere og hunde samt deres point. Men når nu Danmarks bedste hunde og hun- deførere er nået så langt som til at blive udta- get til DcH’s DM, så mener jeg (redaktøren), at de også alle har fortjent at blive nævnt, for det er stort alene at deltage! Efter præmieoverrækkelsen takkede for- manden for konkurrenceudvalget, Peter Knud- sen, for to dages godt hundearbejde. Forman- den for DcH Ribe, Annette Höft, ønskede alle hundeførerne stort tillykke, uanset om de nu lå i den ene eller den anden ende af skala- en. Annette havde også et kæmpestort tak til alle hjælperne, som havde løftet opg ٕ)Ʌٽȸ)1͙ɵQɉ-ɉ%͕х) I QѱչȁЁ)4ٕɅєɅѥٕɡչ(٥ٔѕ͕Ф!х)хɹȁЁչɉȁم)ٕЁ٥ахɹЁѕ̴)ٽȁЁЁّɕаѕ)ٕͅɹЁᵵمȁхɹ)ѥɕ͔є́4)Qɉխͱխє́4)Ёٔ ɔٽصٽش)ٽذͽɄͭȁչ)Yɕѥ٥ͥхѥ) IQѱչȁЁЁٕѥ)ɕѕЁ4=ȁ٤́ɕѥ)Ё͔єͥѕȁєȁM)