DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 2

LEDER Endnu en weekend i selskab med NR. 05 | OKTOBER 2015 | 77. ÅRGANG Hovedbestyrelsens ansvarshavende Torben Kjærbo Ibsen, torben@dch-danmark.dk Redaktør Maja Hansen Klostervej 53, Tvis, 7500 Holstebro Telefon 9743 5026 Mail: dch-bladet@dch-danmark.dk Redaktionsmedlemmer Gitte Albæk Bielefeldt Bøgeparken 70, 6230 Rødekro Telefon 2420 8837 Mail: gitte.bielefeldt@dch-danmark.dk Therese Hauge Kløvermarken 23, 4330 Hvalsø Telefon: 4585 1555 / 6169 5155 Mail: THauge@dch-danmark.dk Jakob Rasmussen Egevej 40, 5200 Odense V Telefon 2778 4367 Mail: jr@thebigworld.dk Ekspedition og oplysning om medlemskab Danmarks civile Hundeførerforenings sekretariat Forretningsfører Jan E. Nielsen Anton Berntsens Vej 10, 7182 Bredsted Tlf. 2115 6610 Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk Kontortid Se på www.dch-danmark.dk Abonnement Ikke-medlemmer, kan abonnere på DcH bladet ved indbetaling af kr. 250,- på bankkonto 7590-1776478, mærket Abonnement Annoncesalg Jørn Thomsen Elbo A/S Essen 22, 6000 Kolding Annoncekonsulent Thomas Oulund Direkte tlf. nr.: 6171 6668 E-mail: oulund@jto.dk www.jto.dk Tryk og Layout Jørn Thomsen Elbo A/S dejlige DcH venner Så er dette års DM overstået, og endnu en- gang et flot, flot arrangement med en masse godt hundearbejde. Det er dejligt at bruge en weekend sam- men med så mange glade DcH folk, og det er en fornøjelse at sige tillykke til de nye dan- marksmestre. Længere inde i dette blad kan I læse en masse om DM 2015. Kuperede/amputerede hunde Dette emne fylder stadig meget, både i min verden, men i særdeleshed hos de hunde og hundeførere der er blevet klemt i loven. Gla- de, raske hunde som ikke kan deltage i kon- kurrence på grund af en sygdom eller tilska- dekomst på øre eller hale. Den seneste sag jeg sidder med er en labra- dor, der har mistet en lille del af det ene øre på grund af sygdom. Denne hund kan nu hel- ler ikke deltage mere i konkurrence på grund af lovgivningen om kupering af hunde. En labrador, der mangler en del af det ene øre – det er svært at finde logikken i at den ikke må deltage i konkurrence. Skulle der være en politikker der læser dette, ja så skriv endelig til mig med en forklaring, så jeg også kan se logikken i det. Snart er det 2016 I hovedbestyrelsen og landsudval- gene er vi allerede i fuld gang med at gøre klar til 2016. Budgetterne bliver der arbejdet med på højtryk lige nu. Det er dyrt at drive en stor DcH Bladet er medlemsblad for Danmarks civile Hundeførerforening. Bladet udkommer medio februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til DcH Bladet er den 5. i ulige måneder: 06/2015 – 5. november (udgives primo december) 01/2016 – 5. januar (udgives primo februar) 02/2016 – 5. marts (udgives medio april) 03/2016 – 5. maj (udgives primo juni) 04/2016 – 5. juli (udgives medio august) 05/2016 – 5. september (udgives medio oktober) 06/2016 – 5. november (udgives primo december) ISSN-nummer 0907 6727 En situation fra B-sporene under dette års DM, hvor landsformand Torben Kjærbo Ibsen (til venstre) ses samtale med lokalforeningsformand Ole Kaas Andersen, DcH Ikast. (Foto: Jakob Rasmussen) forening som DcH, og det er svært at få alle ender til at hænge sammen. Det er dog lyk- kedes de andre år, så mon ikke det også kom- mer til at hænge sammen for 2016. Uddannelse, på alle niveauer, prioriteres altid højt når midlerne skal fordeles, og sådan vil det helt sikkert også blive denne gang. Uddannelse er og bliver vejen frem, hvis vi stadig vil være kendt for den høje kvalitet i vores træning i foreningen. Med venlig hilsen Torben Kjærbo Ibsen, Landsformand