DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 19

D c H’s DM 2015 Zaxo, dobbelt danmarksmester i E-klassen sammen med Margit Hansen, DcH Holstebro, fik max point i søndagens gruppedæk. Eliteklasen blev udfordret i gruppedæk Desværre fik vi kun set en smule af E-klassens lydighedsøvelser. Det skyldtes både spredningen af konkurrencedisciplinerne og en fejl i øvelser- nes sammensætning, som gav forsinkelser fra sporet til lydighedsbanen. Vi fik dog set den af- sluttende gruppedæk, som dømtes af dommer- ne Heidi Rask og Flemming Rasmussen. E-hundene skal ligge i dæk i hele 10 minut- ter, mens deres ejere står i skjul. Der må gerne være forstyrrelser på, for det skal E-hunde kun- ne tåle. Det var der nu ikke så meget af om søn- dagen, men dommerne fortalte, at det havde der i høj grad været om lørdagen. Der var fod- bold på en boldbane, som lå bag ved E-klas- sens lydighedsbane, og da hundene lå i grup- pedæk, kom der en dreng med en fodbold for- bi – uden for indhegningen, så det er fuldt ud acceptabelt. Hundene blev dog noget udfor- dret, for hver gang drengen sparkede til bolden Dommerne i bl.a. E-klassens gruppedæk, Heidi Rask og Flemming Rasmussen. mens han gik forbi, fulgte hundenes hoveder med op og ned – for hvilken hund elsker ikke bolde. Der var dog ingen af hundene, der rej- ste sig fra dæk af den grund, så det viser også lidt om, hvad en elitehund kan. "Se det fæle "Uhyre" fra SPH sporene på næste side..." SPH-klassen – spor med forhindringer For femte år i træk var denne spændende spor- disciplin med. Her er ingen lydighedsøvelser, ”kun” en adfærdstest og et spor hhv. lørdag og søndag. Sporet er på mindst 1.800 skridt, med otte langsider, syv terræntilpassede knæk, syv genstande og mindst to afledningsspor (en anden person end sporlæggeren krydser spo- ret mindst to steder). Hundene skal følge ”ho- vedsporet”, og sporene dømmes noget hårde- re end lydighedssporene. Hunden skal have et dybt søg og intensivt følge sporet samt have et ensartet tempo på hele sporet. Danmarksmesterskabet for to af sporhun- dene og deres førere startede ellers noget træls, før det overhovedet var kommet rigtigt i gang. Liselotte Nielsens hund, Thilde, blev bidt af en anden deltagers hund. Det så ud til at være et dybt bid, men efter et besøg hos dyrlægen og et skud pencillin viste det sig, at Thilde godt måtte gå spor alligevel. Den anden hund blev sendt hjem. Søndag morgen kørte vi ud til sporarealer- ne for at se nogle spor. Det blev dog – tids- mæssigt – kun til et enkelt spor. Vi var ellers opsat på at se det andet spor også, men en travl medarbejder fra en maskinstation be- gyndte pludselig at sprøjte rapsmarken med sit monstrum af en maskine, og han nægtede Kjeld Olesen og Walter fra Dc H Hjørring ved opstarten af SPH sporet. Det er sporlægger Lars Ladegaard til venstre og dommer Gunnar Larsen til højre. NR. 05 2015 19