DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 18

D c H’s DM 2015 Karen har faktisk ”deltaget” i DM en gang før, nemlig på opvisningsholdet til DM i Aabenraa i 2000, vor beaglen Gina brillerede med at hoppe i sjippetov. B-holdet fra Vandelkurset Af de 11 hundeførere (instruktør Jacob Hen- riksen inkl.) der havde været på holdet ”B- hunde til DM 2015” på Vandelkursus, var der hele seks, der var med til DM. Det ville blive spændende at se, hvor heldige de ville være i denne weekend. – Heldige, fordi vi jo ved, at de er dygtige, men der hører også en vis por- tion held til at kunne bestige én af de tre po- diepladser ved et DM. Redaktøren, som jo havde skrevet om B- holdet fra Vandelkurset, fulgte de seks B-hun- deførere lidt fra sidelinjen. Der var lidt ner- ver på, og nogle af hundeførerne gjorde ting, de ikke selv var bevidste om – f.eks. stod Ole De fleste hunde havde vist aldrig før mødt en figurant under disse omstændigheder. 18 NR. 05 2015 "B-holdet til DM 2015" fra Vandelkurset. De stående deltog i DM. Christensen og bevægede alle fingrene, da han vendte sig om mens hunden stod, hvilket gjor- de den lidt urolig. Ole var meget forbavset, da han fik at vide, hvad han havde gjort… Feltsøget lå tæt ved B-klassens stuedressur, og det var tydeligt at se på nogle af hundene, at de godt vidste, hvad der foregik bag ved træerne, for mange af dem skottede derover og trippede lidt uroligt i ståøvelsen, for det er nu engang mere spændende at finde noget og aflevere det til mor eller far. Runderingsøvelsen i B-klassen var noget helt for sig. Det var meget kreativt fundet på, at hun- den først skulle løbe ud til et tomt skjul (nogle halmballer) og derefter skulle finde figuranten, der sad skjult på nogle andre halmballer. Det var der da vist ingen, der havde prøvet før. Nog- le hunde syntes, at det var noget mærkeligt no- get, og de fandt ingen grund til at gø og blive for at bevogte en mand på en halmballe. Efter runderingen skulle hundeførerne bru- ge en tredje halmballe til at gå i skjul bag mens hunden lå i dæk. Det gik bedre for de fleste, men man kunne tydligt se på nogle af hun- deførerne, at de ikke var helt komfortable ved at sidde der – især ikke, hvis hunden ikke var blevet ved figuranten under runderingen. Belønningsfelterne, der altid ligger tæt på publikum, virkede som en magnet, når stuedressurøvelserne hos dommerparrene var slut, for supporterne og andre nysgerrige vil- le jo gerne høre bedømmelserne. Da DM jo denne gang fandt sted i Ribe, var der nok nog- le, der havde lidt svært ved at forstå det søn- derjyske, men alle kunne dog alligevel forstå det, da én af dommerne påstod, at ”hunden tygger i springet”. Jeg kiggede ikke efter, men tror nu ikke, at der var efterladt tandaftryk i selve springet… Man må sige, at Vandelkursets "B-holdet til DM 2015" gjorde det rigtig godt. Øverst på podiet som danmarksmester st ][Bڰ霙X\K[HH\ؚ\ۙHKB[Z[][\[\[܂YHX\ZH ܈]KH0BYH[Y\HH[[\]Z]XKB]H  K M ̋[[Y\H[]\\Z[[[0[Y\K\0\ [[\H[X\Y\\][Hڰ霙X\\\\[Y[\\H[0[ٙ[] \H\[[[\\[HX\[\[Y\0邘YB[[[\0H]]BB]BBB[[[ \\K[BY[HH0 ]ڛ‘]Y\\[HYZ[[\YY\\B[H\][H\[[BܙY H\\]]X[HܙY