DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 17

D c H’s DM 2015 Foto: Johnny Vede. Årets agilityhunde Traditionen tro blev årets seniorhunde og klas- se 3 hunde kåret om lørdagen til DM. På fotoet er det fra venstre - Årets senior- hunde: Annie Dybvad m/Papaya, Odder (lil- le), Pernille Hjorth Andersen m/Guchi, Nør- hald (mellem) og Kurt Jensen m/Saga, Ris- skov (stor), (Annmari Lindhardt var stand- in). – Årets klasse 3 hund: Anette Andersen m/Fritz, Løgumkloster (lille), Marianne Blom Larsen m/Zippo, Næstved (mellem) og Ben- te Arildsen m/Luna, Agerbæk (stor). Forplejning og kammeratskabsaften Ansvaret for forplejningen var overgivet til Ribe Boldklub. De havde vist ikke helt for- stået omfanget af den opgave, de havde påta- get sig. Om lørdagen var der i hvert fald sto- re problemer. Der var kun tre personer, der stod for forplejningen i teltet på konkurren- cepladsen. Der var ikke sørget for et ordent- ligt lager i teltet, så de skulle rigtig ofte hen- te forsyninger i Sportscentrets cafeteria. Der var også for få siddepladser, lang kø og meget lang ventetid på pølser og kaffe. Der var ud- solgt ret tidligt på dagen og en hel del delta- gere og gæster måtte tage ind til Ribe efter mad. Mange deltagere gjorde hjælperne i for- plejningsteltet opmærksomme på, at der om søndagen ville komme endnu flere menne- sker. Det satte skub i tingene. Søndag mor- gen ankom der et læs ekstra borde og bænke. Der var kommet væsentlig flere hjælpere i for- plejningsteltet og opsat en ekstra grill. Søn- dag kørte forplejningen generelt rigtig fint, og der var masser af siddeplads udenfor i det gode vejr. Søndag eftermiddag var der kagebord med afstemning. 25 kagebagere havde bagt de skøn- neste kager. Man kunne købe kaffe/kagebil- let og stemme på den kage, man bedst kun- ne lide. De flotte og lækre kager forsvandt hurtigt. Den kagebager, der fik flest stemmer (en meget lækker cheesecake) vandt et gave- kort til en lokal restaurant. Kammeratskabsaftenen blev afholdt i Ribe Fritidscenter i en af hallerne. Der var 173 del- tagere – både hundeførere, dommere, lands- udvalgsmedlemmer og hjælpere. Me- nuen var tunmousse, buffet med flanksteak, skinkesteg og tilbehør og til slut kaffe og kage med is. Ma- den var lækker og stemningen var god. I år havde man valgt, at der ikke skulle være under- holdning. Det var helt fint, for deltagerne kunne sag- tens underholde sig selv. Ved alle borde gik snakken lystigt om dagens begiven- heder og resultater. Kamme- ratskabsaftenen slutter tradi- tionen tro ved ti tiden. Det gjorde den også i år. Alle skal jo tidligt op og i gang om søndagen. Karen Michell og Frodo fra DcH Aabenraa. Beaglen Frodo valgte at være en rigtig ”beagle” under DM. "Frodo valgte at opføre sig som en helt almindelig beagle ved DM, men efterfølgende blev han jysk mester..." Karen og Frodo fra C-klassen Et af de helt store samtaleemner på pladsen, var at der deltog en beagle i C-klassen. Det er ikke hver dag man ser beagler til DM. De fleste mener, at beagler er besværli- ge at træne. Det mener Karen Mitchell nu ikke! Karen er vokset op med basset hounds og beagler. Karen startede meget tidligt som hunde- fører i DcH. Hun fik beaglen Gina i 8 års fødselsdagsgave og de startede kort tid efter på ”hoplaholdet” i DcH Aaben- raa. At Karen og Frodo blev udtaget til DM er velfortjent. Frodo er ho- vedsagelig klikker-trænet, er meget lærenem og arbejder særdeles gerne for mad! Karen og Frodo har super god kontakt og på gode konkurren- cedage får parret toppoint. De fle- ste gange går det rigtig godt til konkurrence, men en gang imellem beslutter Frodo sig dog for at opføre sig som en helt almindelig beagle. Det valgte han så at gøre netop til DM i Ribe. NR. 05 2015 17