DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 14

D c H’s DM 2015 DcH’s DM 2015 i Ribe - et godt arrangement af DcH Ribe og DcH Toftlund med masser af flot hundearbejde… AF GITTE ALBÆK BIELEFELDT & MAJA HANSEN Fotos: Erik Hansen E fter en uge med rigtig meget regn, se- nest voldsomme regnskyl om freda- gen, satte ca. 300 af Danmarks dyg- tigste hundeførere og hunde stor pris på, at vejret viste sig fra sin gode side i weekenden den 26. og 27. september. Årets DM blev afholdt ved Ribe Fritidscen- ter, et dejligt sted, som rigtig mange deltagere dog havde problemer med at finde på deres gps. Fritidscentret og den vej det ligger på, er nemlig meget ny, men heldigvis var der godt med skilte fra indfaldsvejene til DM pladsen. Alle fandt således frem, og der blev hilst, krammet, snakket og udvekslet minder, inden man samledes til den festlige og højtidelige indmarch, der blev anført af et ungdomsor- kester og et hav af vejende dannebrogsflag. Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg Kommune bød med stor fornøjel- se velkommen til Ribe og Esbjerg Kommune. 14 NR. 05 2015 Han roste DcH Ribe og DcH Toftlund for at have bragt så stort et stævne til byen. Der var også stor ros til de mange frivillige, som hav- de hjulpet til med at gøre dette DM til en re- alitet. Viceborgmesteren håbede, at rigtig man- ge af deltagerne ville finde vej til Ribe og Es- bjerg Kommune igen – en hundevenlig kom- mune, der er attraktiv at bo og leve i. Han sluttede med at ønske alle hundeførerne held og lykke. Der gik lidt politik i landsformandens åbningstale Herefter indtog DcH’s landsformand Torben Kjærbo Ibsen talerstolen. Torben sagde bl.a., at det altid er en ære at være med til åbningen af et DM. ”I har knoklet igennem hele året for at blive udtaget til dette DM, og det er lykkedes for jer. Hver og én af jer har mulig- hed for at stå som Danmarksmester i morgen og blive hyldet af alle jeres venner!” Torben udtrykte sin store beundring og respekt for det arbejde, deltagerne har lavet sammen med deres hunde, og sagde: ”I, der står her, hører til de bedste ekvipager i Danmark i netop je- res gren – og det må man rigtig gerne være stolte af ”. Torben roste også de mange frivil- lige, som har knoklet i mange måneder for at få dette til at lykkes. ”Jeg er stolt af at stå som landsformand for DcH og se så mange frivil- lige i aktion. Der er ingen tvivl – DcH har Danmarks bedste frivillige korps”, sagde Tor- ben. Torben høstede især stort bifald, da han nævnte problematikken med de hunde, som desværre ikke kan deltage i konkurrencer – f.eks. hunde, der er halekuperede af veterinæ- re grunde. ”DcH kæmper en kamp for at få lavet denne tåbelige lov om. Det er ikke rime- ligt, at hund og fører skal fratages en begiven-