DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 11

når over hans forvirrede teenagertid, tager vi fat i den indlæringsdel. Det fylder meget for mig at Matti og jeg har det sjovt sammen, og når nyt indlæres, sker det i små bidder som se- nere sættes sammen. Utroligt hvad han allere- de kan, efter at jeg kun har arbejdet med ham i syv måneder. Træningen Selvom jeg har haft med hunde at gøre i man- ge år, gør det mig ikke til ekspert og alle hun- de har ligeledes hver deres personlighed, og det er det, jeg arbejder ud fra. Vigtigst er det at hu- ske, at alle hunde - uanset race- eller blandings- hunde - bliver født med potentiale. Det hand- ler altid om ejeren formår at fremelske deres potentielle kompetencer. Matti viser sig at have en højaktiv hyrde- drift og et lavt stressniveau, men er samtidig klog og arbejdsom. Jeg har fra starten haft for øje, at alting tager den tid der skal til, og jeg vil ikke forjage noget som helst. Der var engang et klogt menneske der sagde, at jo roligere og jo bedre tid jeg giver hunden i indlæringen, desto sjovere har hunden og føreren det. ”Giv dig god tid!” er derfor blevet mit motto med Matti. Vi når det nok. Da jeg fik ham hjem løb han og hyrdede, og jeg lærte ham at lægge sig og hyrde. Senere kom vi så langt, at han kunne gå og hyrde. Når jeg skal skrue ned for hans hyrden har jeg fun- det ud af, at han skal sidde. Matti kan ikke så nemt hyrde, når han sidder ned. Jeg er god til at læse hans kropssprog og det gør, at jeg ofte kan være på forkant med hans adfærd og tan- ker. Matti er en hund med krudt i og han for- mår nogle gange at lave hjulspor for at komme frem, og så må vi tage en opstandsning for at få ro på. Matti udfordrer mig på min viden og kre- ativitet. Somme tider dukker der spørgsmål op i mit hoved, og så må jeg i kontakt med dyg- tige folk med specifik border viden, både i klub- ben og hos opdrætteren. Jeg har også brugt mine dygtige dyrlæger ved Vestfyns Dyrlæger, som jeg også har et godt samarbejde med for at holde min hund sund. Jeg har meget glæde af at udnytte en bor- der collies naturlige egenskaber og vi bruger rigtigt meget tid sammen. Samtidigt fylder det også meget for mig at gøre alt så godt som mu- ligt for min Matti, for det at have hund er et alvorligt ansvar at påtage sig. Jeg må så også sige, at Matti også er terapi for mig, han giver mig sikkerhed, tryghed, nærhed, grineflip og kærlighed. Samtidig tror jeg også, at det hand- ler om en gensidig respekt og rummelighed. Matti på arbejde Han har fungeret som min servicehund siden han var 11-12 uger. Første gang var, da han blidt vækkede mig om natten, da mit blodsuk- ker var faldet til 2. Matti er selvtrænet og er derfor en ikke-registeret servicehund. Hvis jeg er informeret rigtigt, er man først ved at træne den første hørehund nu. Matti var omkring seks måneder, da han første gang hyrdede mig ind fra terrassen og helt hen til køkkenet, fordi mit blodsukker var begyndt at falde. Siden har han også hyrdet mig ind fra haven. Det betyder meget, at han be- mærker mit blodsukkerfald før jeg gør, fordi jeg så kan handle hurtigt. Jeg spiser hver 2.-3. time i de gode perio- der, og i de dårlige perioder spiser jeg hver time. Matti er meget følsom og opmærksom på mig, og oftest indtages min mad under hans over- vågenhed. Når jeg alligevel bliver dårlig og en- ten vakler eller kravler over i sofaen, er han al- tid ved min side og vogter over mig til jeg igen er frisk. "Mine hunde skal have masser af livskvalitet, og vi skal have det sjovt sammen..." Ligeså snart vi går ud af haven, er han på job, og han hyrder ved al bevægelse, så jeg er aldrig i tvivl om hvor der er «levende» ting. Det er en stor hjælp, når jeg er hørehæmmet og ikke kan retningsbestemme, hvorfra der kommer biler, cyklister, fodgængere, løbere og andet. Det at bevæge mig i det offentlige rum kan dræne mig for energi og det er her Matti er en stor hjælp. Det betyder samtidigt, at jeg bedre kan slappe af i trafikken, og jeg undgår de man- ge chok ved at der pludseligt kommer ”trafik” bagfra. Matti var knap otte måneder, da han rea- gerede voldsomt ved en forkert lugt i min bo- lig. Lugten var ubeskrivelig, mest en blanding Træning i skoven. NR. 05 2015 11