Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 6

D ata C e nte r Data centar odmah, tu iza ugla Sve češće je potrebno data centar implementirati brzo i efikasno, uz minimalnu inves­ ticiju i dugoročnu fleksibilnost…  redrag Ristić, P Vasilije Kodžopeljić N e raspravljajući puno o današn­ joj IT infrastrukturi, hajde da pokušamo (ma koliko to bilo nezahvalno) da predvidimo kako će naše potrebe za internetom izgledati za dalekih pet godina. Uz razvoj interneta stvari, predviđanja broja uređaja povezanih na internet do 2020. godine daju rezultate koji se kreću od 20 do čak 50 milijardi. Dakle, ni stručnjaci i analitičari ne mogu dati precizan podatak. I 20 milijardi je mnogo, uzmemo li u obzir da na planeti ima oko 7 milijardi stanovni­ ka. To bi značilo da svako ima bar mo­ bilni telefon, tablet i računar povezan na internet. Pa TV, pametni sat… i eto brojke za razmišljanje. Budućnost nam kroz internet stvari donosi i „pametne“ frižidere, veš-mašine, svetiljke, kuće i stanove, sve zarad našeg komfora. Da je stvar samo u kontroli ovih uređaja ne bismo bili u potenci­ jalnom problemu, ali ova komunikacija Unapred spreman Jedna od tehnologija koje omogućavaju ubrzavanje protoka zove se Edge Com­ puting. Jednostavno rečeno, ona služi da se smanji kašnjenje signala (u našem Mikro data centar ne zauzima puno mesta; može se smestiti u bilo koju kancelariju, deo poslovnog prostora ili fabrike koji stoji neiskorišćen mora da bude dvosmerna, nekad i oblika paukove mreže. Uređaji će „pričati“ sa nama, ali i između sebe. Prognoze kažu i da će 80% svetskog stanovništva živeti u gradovima, da će biti sve više turista. Dakle, ovde nije reč samo o „skidanju“ sadržaja sa interneta, već će i potreba za prenošenjem naših utisaka i iskustava direktno na internet diktirati potrebu za sve većim brzinama prenosa podataka. I to u realnom vremenu. Koliko nas u takvoj situaciji nervira sporost mreže? Mnogo! 6 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 slučaju protoka podataka) između internet provajdera i uređaja sa kojeg se pristupa internetu. Realnost je takva da je potrebno obraditi velike količine podataka (video, audio, slike) i prebaciti ih na internet. Najčešće se to izvodi formiranjem mikro data cen­ tara koji su blizu korisnika, što smanjuje kašnjenje signala. To je jedan serverski orman u kojem se nalazi sva oprema koja je jednom internet provajderu neophodna da bi omogućio neprestani, pouzdani pris­ tup podacima koje smo pohranili u cloud. Tu su uređaj za besprekidno napajanje, hlađenje, server, ruter/modem, aktivna oprema... - sve u ormanu obezbeđenom od neovlašćenog pristupa. Da sve bude još bolje, ovakav mikro data centar ne zauzima puno mesta; može se smestiti u bilo koju kancelar­ iju, deo poslovnog prostora ili fabrike koji stoji neiskorišćen. Naravno, pored korisničkog postoji i industrijski inter­ net stvari, koji se bavi automatizacijom u industrijskim procesima, odnosno proizvodnji. Tako, zavisno od namene i okruženja u kojem će vršiti svoju važnu funkciju, postoje bar tri tipa mikro data centara: za smeštanje u poslov­ no okruženje, za tešku industriju i za kancelarijsko okruženje. Proizvođači mikro data centara danas paze na sve aspekte zaštite životne sredine, pa je, na primer, orman mikro data centra za kancelarijsko okruženje zvučno izolovan. Data centar u kontejneru Nekada jedan mikro data centar ne zadovoljava potrebe krajn Vr&6斶