Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 19

Scalability Modularni data centri Serverske sale današnjice odlikuje modularnost na svim nivoima, uz značajno povećanje efikasnosti Miloš Stojković M oderno ICT poslovanje i stalne promene u IT opremi zahtevaju od data centra modularnost, efikasnost i upravljivost. Ovo se naročito odnosi na UPS napajanje i klimatizaciju. Prefabrikovani elementi data centra omogućuju: • jednostavnije projektovanje i izgradnju; • kraće vreme realizacije, uz manje rizike; • jednostavno proširenje. Prefabrikovani elementi mogu biti osnovni elementi infrastukture, kao što su moduli IT celine (IT pod), elektro-napaja­ nja i hlađenja. Pored toga, najčešće se sreću grupisane prefabrikovane celine, a na kraju se rade i prefabrikovani „all in one“ data centri. Moduli infrastrukture omogućavaju najveći stepen pouzdanosti data centra, jer su samostalni kao celine i nisu funkcional­ no vezani sa ostalim modulima, a u slučaju otkazivanja jednog modula, ostali mogu da nose potreban kapacitet (redundansa sistema N+1 ili N+N). Ovaj koncept pojed­ nostavljuje realizaciju nivoa pouzdanosti Tier III ili Tier IV, kao i kasniju sertifikaciju od strane akreditovanih tela. UPS napajanje Moduli UPS napajanja sadrže sve što je potrebno za neprekidnu isporuku čistog napajanja, uključujući eksterni by-pass ormar za slučaj popravke UPS-a, distribu­ ciju napajanja za potrošače sa prekidačima, INTERNAL Koncept modularnosti infrastrukture omogućava najveći mogući stepen pouzdanosti data centra Prefabrikovani kontejneri Posebnu kategoriju čine prefabrikovani kontejneri za spoljašnju ugradnju. Prefabrikovani kontejneri obezbeđuju neke specifične prednosti u odnosu na sva druga rešenja data centra: • rešavaju problem nedostatka pros­ tora u samom objektu (montaža u dvorištu); • prevazilaze svu problematiku u vezi sa protivpožarnim uslovima i ograniče­ njima nosivosti poda i instalacionih vertikala u samom objektu (objekti se uglavnom projektuju za boravak ljudi, dok je oprema po kvadratnom metru znatno teža); • omogućuju najjednostavniju i naj­ bržu montažu (istovar i postavljanje kranom); • skraćuju rok isporuke (montaže). SUBSYSTEM POD modularity modularity modularity dojavu požara i gašenje, kao i hlađenje samog kontejnera sa opremom. Chiller subsystem UPS RACK COOLING PDU UNITS Units with scalable internal capacity “Snap-together” units form a functional POD Generator Pod Pod subsystem Pod CRAC subsystem Pod UPS subsystem “Step and repeat” for large data centers Multiples of the same large element DATA CENTAR SPECIJAL 2018 19